56. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
11. 1. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H) - skrajšani postopek, EPA 1539-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H) - skrajšani postopek, EPA 1440-VIII    

 

3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v letu 2020

 

4. Potrditev zapisnikov 55. seje in 15. izredne seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane