59. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
16. 3. 2021 - 13:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 57. in 58. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 38. sejo Državnega sveta

              

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane