59. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
9. 3. 2021 - 14:00
v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o računalniško podprtem sistemu za komunikacijo v čezmejnih civilnih in kazenskih postopkih ( sistem e-CODEX ) in spremembi Uredbe (EU) 2018/1726, EPA 1702-VIII, EU U 995

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih), EPA 1704-VIII, EU U 997

 

3. Poročilo o srečanju EUROPOL/JPSG, 1. in 2. 2. 2021

 

4. Potrditev zapisnika 57. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane