60. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
16. 3. 2021 - 14:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020, EPA 1719-VIII, EU U 998

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 v zvezi s sodelovanjem Europola z zasebnimi strankami, obdelavo osebnih podatkov s strani Europola v podporo preiskavam kaznivih dejanj ter vlogo Europola na področju raziskav in inovacij, EPA 1720-VIII, EU U 999

 

2A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES, EPA 1732-VIII, EU U 1000 *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2B. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148, EPA 1733-VIII, EU U 1001 *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Potrditev zapisnika 58. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane