61. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
30. 3. 2021 - 14:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, EPA 1748-VIII, EU U 1002

 

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, EPA 1749-VIII, EU U 1003

 

3. Potrditev zapisnikov 59. in 60. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane