64. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
7. 6. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za_razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) – druga obravnava, EPA 1830-VIII (320-02-1/2021)

 

2. Sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo (801-01-2/2021)

 

3. Zaključki posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini (065-02-3/2021)

 

3.A Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H), EPA 1547-VIII (št. 326-01-16/2020)   *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

4. Potrditev zapisnika 63. seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane