66. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
1. 6. 2021 - 14:00
soba 212/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicDodatno vabljen


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave, EPA 1896-VIII, EU U 1011

 

2. Potrditev zapisnika 64. seje komisije

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane