69. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
13. 10. 2021 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 66. in 67. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 44. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane