69. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
7. 9. 2021 - 14:00
mala dvorana na Tomšičevi 5 (vhod s Šubičeve 4)

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditih, EPA 2075-VIII, EU U 1018

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), EPA 2076-VIII, EU U 1019

3.Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo, EPA 2077-VIII, EU U 1020

Copyright 2018, Vse pravice pridržane