71. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
5. 10. 2021 - 14:00
sejna soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (MKZVOPI), EPA 1637-IV

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah, EPA 2137-VIII, EU U 1022

 

3. Potrditev zapisnikov 68., 69. in 70. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane