Simpozij "Bolečina - tiha epidemija sodobnega časa"

Tiskalniku prijazna oblika
6. 12. 2019 - 18:00
Kadetnica na Studencih, Maribor

Državni svetnik mag. Peter Požun se bo udeležil 3. simpozija Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor z naslovom "Bolečina - tiha epidemija sodobnega časa". 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane