12. podelitev Kugyjeve nagrade

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svetnik Bogomir Vnučec se je 19. junija 2018 v Celovcu udeležil 12. podelitve Kugyjeve nagrade. 

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je Kugyjevo nagrado  podelila Janezu Stergarju, profesorju zgodovine in strokovnemu svetniku Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, ki je nagrado poklonil vsem, ki so z njim sodelovali in mu pomagali.

Zajeten je vsebinski sklop, v katerem Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) utemeljuje, zakaj je podelila 12. Kugyjevo nagrado Janezu Stergarju, zlasti pa za neprecenljive zasluge na področju osebnih in organizacijskih prijateljskih stikov s koroškimi Slovenci in rojaki celotne alpsko-jadranske regije.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane