Članica Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve na Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola

Tiskalniku prijazna oblika

V Sofiji je bilo 18. in 19. marca 2018 Srečanje skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola. Skupina je pooblaščena za politično spremljanje dejavnosti Europola, nadzor nad proračunskimi vidiki dejavnosti Europola, strukturno organizacijo Europola in potencialno ustanovitev novih enot in specializiranih centrov ter razpravo o splošnih zadevah v zvezi z dejavnostmi Europola. Kot predstavnica Državnega sveta Republike Slovenije se je srečanja udeležila članica Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojana Potočan.

Udeleženci so delali na sprejemanju poslovnika, ki so ga začeli oblikovati že na prvem srečanju 9. in 10. oktobra 2017 v Bruslju.

Na srečanju je potekala razprava o preteklem in bodočem sodelovanju Europola z državami Zahodnega Balkana, o preprečevanju nelegalnih vsebin na spletu in izboljšanju kibernetske varnosti ter Europolovem prispevku k boju proti terorizmu in preprečevanju organiziranega kriminala.

V nadaljevanju so si prisotni izmenjali mnenja glede osnutka Europolovega večletnega programskega načrta 2019–2021, o Europolovi zunanji strategiji 20172020 in nadzoru nad Europolom s strani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane