Državni svet podal Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svetniki  so na 50. redni seji, 13. 4. 2022, podali Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Po njihovem mnenju določbe tega člena vodijo v nerazumno in nesorazmerno prepoved zaposlovanja tujcev, pri čemer posegajo v svobodo dela in pravico do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave). Ker delodajalcem manjka razpoložljive delovne sile na trgu dela, se na trgu pojavljajo subjekti, ki v tretjih državah novačijo delavce, zanje pridobijo dovoljenja za zaposlitev tujcev in z njimi sklenejo pogodbe o zaposlitvi, nato pa na nezakonit način izvajajo »storitve« pri delodajalcih, ki imajo težave s pridobivanjem delavcev. Na ta način poteka zagotavljanje dela delavcev v nasprotju z določbami ZUDT. Državni svet je tudi predlagal, da Ustavno sodišče zahtevo obravnava absolutno prednostno.

Zahteva Državnega sveta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane