IN MEMORIAM

Tiskalniku prijazna oblika

V slovo nekdanjemu državnemu svetniku dr. Zoranu Božiču

Nova Gorica, 7. junij 2021

Zapustil nas je nekdanji državni svetnik dr. Zoran Božič, ki je svojo funkcijo državnega svetnika, ki jo je opravljal v V. mandatu 2012 – 2017, razumel kot poslanstvo, zato je svoje delo usmeril zlasti, v profesionalno njemu najbližja področja, v zaščito slovenske identitete, v poudarjanje pomena slovenskega jezika, reševanje odprtih vprašanj v vzgoji in izobraževanju, področjema, ki ju je kot izvoljeni državni svetnik v svojem mandatu tudi zastopal. V okviru Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki ji je predsedoval, je opozarjal na pomanjkljivosti zakonodaje in v okviru zakonodajnega postopka izražal svoja stališča in predlagal vrsto odmevnih sprememb. V času svojega mandata državnega svetnika se je veliko posvečal tudi volilni zakonodaji in jo ob mnogih priložnostih problematiziral. Med vsemi njegovimi pobudami pa je prav gotovo najbolj pomembna pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor ter Zakona o volitvah v državni zbor, ki jo je Državni svet potrdil in poslal v presojo Ustavnemu sodišču. V nagovoru na Ustavnem sodišču leta 2017 je Zoran Božič pobudo za oceno ustavnosti v imenu Državnega sveta podrobneje predstavil in izpostavil, da je po slovenski ustavi nosilec oblasti ljudstvo in da morajo imeti volivci odločilen vpliv na izbiro. Zakonodaja pa omogoča, da so nosilec oblasti politične stranke. Ker volitve poslancev ne sledijo duhu in črki ustave, po Božičevem mnenju upada zaupanje v politični sistem in se zmanjšuje legitimnost oblasti. Zagovor in pobuda sta bila uspešna, saj je Ustavno sodišče glede neustavnosti zakonodaje delno pritrdilo Državnemu svetu, rezultat tega pa je bila letošnja sprememba Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor. V Državnem svetu ga bomo ohranili v trajnem spominu. Svojcem in prijateljem ob tej nenadni izgubi izrekamo iskreno sožalje.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane