Pobudo predsednika DS Alojza Kovšce podprli na zasedanju Združenja evropskih senatov

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je 14. in 15. junija 2018 udeležil 19. zasedanja Združenja evropskih senatov v Bukarešti v Romuniji.

Srečanje je bilo posvečeno vlogi zgornjih domov parlamentov pri iskanju odgovorov na izzive prihodnje kohezijske politike v novem večletnem evropskem proračunu. Udeleženci so se strinjali, da se lahko skupni evropski interesi učinkovito uveljavljajo le na podlagi skupnega in solidarnega ukrepanja. Udeleženci so prisluhnili tudi pobudi predsednika Alojza Kovšce za skupno srečanje predsednikov zgornjih domov parlamentov Evrope, Afrike in Arabskih držav na temo razprave o soočanju z vzroki nedovoljenih migracij. Za dialog o migracijah sta se na bilateralnem srečanju zavzela tudi predsednika senatov Francije in Poljske.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane