Podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve na Mednarodni konferenci o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP)

Tiskalniku prijazna oblika

V Sofiji je bila od 15. do 17. februarja 2018  Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki. Konference se je udeležil državni svetnik in  podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Igor Antauer.

V dopoldanskem delu se je udeležil sestanka vodij delegacij, kjer so udeleženci sooblikovali skupno izjavo.

Vsebinski del konference se je odvijal v štirih sklopih: Prednosti in strategije Evropske unije na področju skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike; Pospeševanje reform z ozirom na evropsko perspektivo za Zahodni Balkan; SVOP – implementacija globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko; Aktualno stanje v črnomorski regiji.

V okviru zasedanja so bile tudi delavnice: Strateška energetska in prometna povezljivost na Zahodnem Balkanu; Strategija za Podonavje, Odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko.  

Copyright 2018, Vse pravice pridržane