PREDSEDNIK DRŽAVNEGA SVETA NA SREČANJU ZDRUŽENJA EVROPSKIH SENATOV

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil 19. srečanja Združenja evropskih senatov 14. in 15. junija 2018 v Bukarešti v Romuniji. Tematika tokratnega srečanja je posvečena trenutnim izzivom ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropi in vlogi zgornjih domov na tem področju. Predsednik Državnega sveta je v svojem prispevku opozoril na nujnost zagotavljanja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije tako na nacionalnem kot na ravni Evropske unije. Vloga zgornjih domov je na tem področju še posebej pomembna v tistih državah, čigar sestava zgornjih domov se razlikuje od spodnjega doma, saj lahko zastopniki drugih (pogosto teritorialnih) interesov lažje prepoznajo učinkovite ukrepe za zagotavljanje kohezije. Kot primer dobre prakse pri zagotavljanju kohezije je predsednik Državnega sveta predstavil sodelovanje Državnega sveta s civilno družbo, lokalnimi skupnostmi in posameznimi interesnimi združenji, ki pomembno pripomorejo k identifikaciji najučinkovitejših ukrepov in programov za zagotavljanje kohezije.
Predsednik Državnega sveta je posebno pozornost namenil tudi predlogu Evropske komisije glede naslednjega večletnega finančnega okvira proračuna EU po letu 2020, pri čemer je poudaril pomen evropske kohezijske politike v njeni 30-letni zgodovini za zmanjševanje neenakosti med regijami v državah članicah, in izpostavil nujnost po čim večjem financiranju omenjene politike tudi  prihodnje.

Na tokratnem srečanju Združenja evropskih senatov je predsednik Državnega sveta tudi osebno predstavil pobudo za organizacijo skupnega srečanja Združenja evropskih senatov in Združenja arabskih in afriških senatov, saj je mnenja, da nekateri izzivi, kot so migracije, boj proti terorizmu, klimatske spremembe, ipd. terjajo širši dialog in iskanje rešitev na globalni ravni.

Pred začetkom uradnega dela programa je predsednik Državnega sveta obiskal tudi Trgovinsko zbornico Romunije in Združenje ekoloških pridelovalcev Romunije, kjer sta vodstvi obeh zbornic in združenj predstavili svoje delovanje.

Foto: Aldijana Ahmetović, dr. Dušan Štrus in Zofija Hafner

Copyright 2018, Vse pravice pridržane