Virtualni 3SI parlamentarni forum

Tiskalniku prijazna oblika

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je udeležil prvega virtualnega 3SI parlamentarnega foruma

Četrtek, 3. 6. 2021

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je na povabilo predsednika estonskega parlamenta Jürija Ratasa udeležil prvega Parlamentarnega foruma pobude Tri morja (3SI), ki je potekal v obliki videokonference.

Pobuda treh morij (3SI) je bila na predsedniški ravni prvič lansirana leta 2016 kot platforma za politično podporo pospeševanju gospodarskega razvoja ter krepitvi medregionalnega in čezmejnega sodelovanja in povezovanja med 12 državami članicami EU med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem. ZDA, Nemčija in Evropska komisija nastopajo kot strateške partnerice 3SI. Pobuda spodbuja sodelovanje za razvoj infrastrukture v energetskem, prometnem in digitalnem sektorju, ki prispeva k gospodarski rasti in energetski varnosti ter krepi kohezijo in enotnost v Evropi.

Namen Parlamentarnega foruma je v pobudo vključiti tudi sodelovanje zakonodajne veje oblasti, kar bi olajšalo doseganje praktičnih ciljev pomembno prispevalo k večji prepoznavnosti pobude.

Parlamenti imajo namreč v okviru svojih pristojnosti po eni strani ustvarjajo potreben zakonski okvir za uresničevanje ciljev 3SI in kot predstavniki državljanov in zainteresiranih strani pomembno prispevajo k prepoznavnosti pobude.

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v okviru svojega nagovora izrazil zadovoljstvo, da je pobuda Treh morij počasi in vztrajno prerasla iz politične deklarativne iniciative v močno gospodarsko in razvojno iniciativo ter da je ta svoj obris pridobila prav na enem zadnjih zasedanj, ki je potekalo v Sloveniji, na Brdu pri Kranju. Poudaril je, da je prav zaradi svoje fleksibilnosti in mobilnosti postala del globalne debate, kar je bil tudi bil njen prvotni namen.

Povezovanje, ki spodbuja regionalni dialog ter hkrati krepi transatlantsko zavezništvo, mora po mnenju Kovšce sloneti na konkretnih razvojnih prioritetah, kot so dodatne investicije v gospodarstvo, transportna povezljivost, vlaganja v energetsko infrastrukturo ter v razvoj digitalnih komunikacij. Glede na povedano je za Republiko Slovenijo sodelovanje v pobudi Tri morja eno izmed sredstev uresničevanja Strategije zunanje in gospodarske politike Republike Slovenije, zlasti v sozvočju z EU oz. njenim t.i. zelenim dogovorom. Z aktivnim sodelovanjem v pobudi Slovenija sporoča, da je zanesljiva članica transatlantskega zavezništva. Pri tem ima posebno mesto sodelovanje na gospodarskem področju, vključno s krepitvijo prometnih povezav. Za Slovenijo kot državo z omejenim gospodarskim potencialom, a z odlično geostrateško lego, je takšna forma povezovanja ključna, saj imamo že zdaj prijavljenih kar šest močnih prioritetnih infrastrukturnih projektov, ki pa jih bomo skladno z interesi držav partneric smiselno revidirali.

Predsednik Državnega sveta vidi velik razvojni pospešek pobude v ustanovitvi Investicijskega sklada, v katerega je Slovenija preko Slovenske izvozne in razvojne banke prispevala 23 milijonov evrov sredstev, ki postaja osrednji finančni steber za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v regiji, ki jih potrebujemo skupaj. Dober pokazatelj smeri razvoja bodo večja finančna vlaganja s strani zasebnega kapitala, težko si je namreč zamisliti uresničevanje projektov brez vzpostavljenega javno-zasebnega partnerstva.

Pobuda Tri morja je pomembno platformo, ki krepi politične stike po geopolitičnih oseh sever - jug, in ki dolgoročno prinaša energetsko stabilnost in kakovostne prometne poti v regiji. Z nadgradnjo platforme v obliko poslovnih forumov se takšna strateška usmeritev pretvarja v operativno formo, kar pa je v teh pandemičnih in postpandemičnih časih izjemno pomembno.

Predsednik Kovšca se je pridružil večinskemu mnenju, da se tudi v prihodnje ohrani neformalna organizacija tako Vrha kot Poslovnega foruma. Naj torej obstane kot platforma, ki omogoča krepitev sodelovanja in skozi poslovni del spodbuja izvedbo prednostnih strateških projektov držav članic, pri čemer so dobrodošle tudi priključitve novih članic, kot je denimo Grčije.

Video in foto: Milan Skledar / S-tv

Copyright 2018, Vse pravice pridržane