Preskoči na glavno vsebino

Plakete in priznanja

Državni svet podeljuje priznanja in plakete. 
Priznanje Državnega sveta se lahko podeli posameznikom, organom, organizacijam in institucijam za pomembne prispevke k delu Državnega sveta ter posameznikom, organom, organizacijam in institucijam za posebne zasluge pri krepitvi mednarodne dejavnosti Državnega sveta. Priznanje Državnega sveta prejemniku izroči predsednik Državnega sveta, praviloma ob pomembnejših srečanjih ali sejah Državnega sveta. 
Državni svet vsako leto obeleži mednarodni dan prostovoljstva 5. december s podelitvijo Plaket Državnega sveta posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe, kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju in razvoju prostovoljstva. Plakete izroči predsednik Državnega sveta v okviru posebne slovesnosti. 

 

 

Plakete 2023

Državni svet Republike Slovenije bo v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju in razvoju prostovoljstva. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v sredo, 20. decembra 2023, ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4

V letu 2023 bo podeljenih največ petnajst plaket. Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem, prostovoljkam in organizacijam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesne skupine Državnega sveta, komisije Državnega sveta ali organizacije civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljstva. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko Državnemu svetu predložijo le en predlog za podelitev plakete, ki mora biti usklajen v sklopu zveze ali organizacije.

Dodatne informacije in kriterije za izbiro prejemnikov plaket lahko najdete v priloženem javnem pozivu.

Prosim vas, da obrazec s predlogom za obravnavo (na voljo v priponki) pošljete najkasneje do ponedeljka, 6. novembra 2023, na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA« (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na gp@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal).

 

Prejemniki plaket Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023:

 1. BERNARD VOJKO za izjemen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja družbe kot celote v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju varstva okolja in ohranjanja narave; 
 2. BERTALANIČ VIJOLA za izjemen prispevek k družbeni povezanosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju zdravja in socialne dejavnosti; 
 3. ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV ŠTAJERSKE za izjemen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov ter družbeni povezanosti in sodelovanju v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju kmetijske dejavnosti; 
 4. GUMZEJ MAG. GORAZD IVAN za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja; 
 5. KOLENKO MARIJANA za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju na področju kulture; 
 6. KOŠIR DR. MANCA za izjemen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin, razvoju solidarne in humane družbe v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju zdravja ter prispevek k razvoju vseživljenjskega učenja v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju kulture; 
 7. KUHAR ANDREJ za izjemen prispevek h krepitvi medsebojne solidarnosti ljudi v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju humanitarne in socialne dejavnosti; 
 8. OGULIN ANITA za izjemen prispevek h izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju humanitarne in socialne dejavnosti; 
 9. OZIMIC PETER za izjemen prispevek pri reševanju problemov posameznikov in družbe v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju humanitarne dejavnosti ter prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju športa; 
 10. ROBNIK PETER za izjemen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju zdravja in socialne dejavnosti; 
 11. SMREKAR MAJDA za izjemen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter krepitvi medsebojne solidarnosti ljudi v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju humanitarne dejavnosti; 
 12. TOŠESKA ALBINA za izjemen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti; 
 13. TRUŠNOVEC ŽARKO za izjemen prispevek k razvoju solidarne družbe v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju humanitarne dejavnosti; 
 14. UTROŠA DUŠAN za izjemen prispevek h krepitvi medsebojne solidarnosti ljudi v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju humanitarne dejavnosti; 
 15. VRANETIČ MILENKA za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju turizma ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine. 
   

NOVICA

Plakete 2022

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije je v znak počastitve 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta je potekala v ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

Prejemniki plaket Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022:

 1. Živko BEŠKOVNIK
 2. Ana BIZJAK
 3. Milica BIZJAK
 4. Dejan DOBERŠEK
 5. Matjaž DOBRAVEC
 6. Slavica GALA
 7. Janez HUDEJ
 8. Slavko JALOVEC
 9. Božo KNEZ
 10. Drago KORENČ
 11. Julijana KRALJ
 12. mag. Darinka LEČNIK-URBANCL
 13. Milica NABERGOJ
 14. Srečko ŠAJN

Novica

Plakete 2021

Slovesnost  s podelitvijo Plaket Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja za leto 2021 bo potekala 20. septembra 2022 ob 11. uri v dvorani Državnega sveta. 

 

Prejemniki plaket Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2021:

 1. Marija ALEŠ
 2. Janko CERKVENIK
 3. Rojan DEVETAK
 4. Andrej FRATNIK
 5. Ivan GERJEVIČ
 6. Jože GLOBOKAR
 7. Borut KRAMER
 8. Lovsko dobrodelno združenje Diana
 9. Anka ONIČ
 10. Janko ROŽMAN
 11. Vladimira ŠKOF
 12. Ana ULČAR
 13. Marjeta VODIŠKAR
 14. Olga ZGAGA

Plakete 2020

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2020 je slovesna podelitev potekala v četrtek, 7. decembra 2020, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2020 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

 1. Vida BAN
 2. Dejana BAŠA
 3. Branka BEZELJAK
 4. Fantje z vasi - zastopa Tone PLEVČAK
 5. Katja FON MERVIČ
 6. Antonija GALJOT
 7. Žiga KOVAČIČ
 8. Friderik LAPANJA
 9. David MARC
 10. Jože OKOREN
 11. Marija PETRIČ
 12. Miran PREDIKAKA
 13. Srečko ŠTAJNBAHER
 14. Iztok VORKAPIĆ

Plakete 2019

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2019 je slovesna podelitev potekala v četrtek, 5. decembra 2019, v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

 

V 2019 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

 1. Cvetka BELC
 2. Franjo ČRETNIK
 3. Jože DROBEŽ
 4. Mirjam FRANKOVIČ FRANETIČ
 5. Albina KARMUZEL
 6. Darko MARKOVIĆ
 7. Jožef OGRAJENŠEK
 8. Ema PERKOVIČ
 9. Tone SIMONČIČ
 10. Jure SODJA
 11. Mojca STOPAR
 12. Bela SZOMI KRALJ
 13. Otokar VAČOVNIK
 14. Darko ZAVRTANIK

Plakete 2018

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2018 je slovesna podelitev potekala v torek, 7. decembra 2018, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2018 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

 1. Edo Pavao BELAK
 2. Rajko BIVIC
 3. Nace BREITENBERGER
 4. Iva DEVETAK
 5. Teodor GOZNIKAR
 6. Primož JELŠEVAR
 7. Branko JERŠIN
 8. Marjan KARDINAR
 9. Vincencija – Cena KESIČ
 10. Maks LEŠNIK
 11. Peter MISJA
 12. Ljubomir MOTORE
 13. Andrej SEVER
 14. Jože SITAR

Plakete 2017

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2018 je slovesna podelitev potekala v torek 7. decembra 2017, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2017 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

 1. Jožef DAKSKOBLER
 2. Marija FANEDL
 3. Anton Marjan GERŽINA
 4. Emil KAČIČNIK
 5. Ida KRIŽANEC
 6. Miran MÜLLNER
 7. Samo NOVAK
 8. Jože OSTERMAN
 9. Cvijeta PAHLJINA
 10. Branko RECEK
 11. Majda SLAPAR
 12. Rajko SLOKAR
 13. Majda STRUC
 14. Aleksandra ŠEGA