Skip to main content

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik poklicnih organizacij kmetov.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev; 
 • predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • član Mandatno-imunitetne komisije;
 • član Komisije za državno ureditev.

O državnem svetniku

Rojen 4. 5. 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Osnovno šolo je obiskoval v Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Leta 1983 se je poročil. Z ženo imata tri hčere in sina. Na 25 hektarski hribovski (550 m) kmetiji se ukvarja z živinorejo (krave dojilje), poljedelstvom in gozdarstvom. Leta 1995 je bil izvoljen za predsednika Kmetijske zadruge Stična in to funkcijo opravlja še danes. Dva mandata član Upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije. Dva mandata član Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, leta 2012 je bil izvoljen za predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice. Tretji mandat državni svetnik, od tega dva mandata predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Novembra 2002 je bil kot predstavnik kmetov prvič izvoljen v Državni svet. Ker že vse življenje dela na kmetiji, mu je ta problematika poznana v vseh razsežnostih. Ljudje, ki na tem področju delajo, ga cenijo predvsem zaradi jedrnatih nastopov, s katerimi zna jasno opredeliti probleme in tudi predlagati ustrezne rešitve.


Aktivnosti državnega svetnika
 • Sestanek pri predsedniku Državnega sveta s predstavniki Zveze lastnikov gozdov, 29. 1. 2018
 • Posvet o razvoju ekološkega kmetovanja z naslovom Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje in pozdravni govor na posvetu, 27. 2. 2018
 • Posvet – Upravljanje z divjimi zvermi  prihodnje, 18. 4. 2018  
 • Udeležba na medparlamentarni konferenci "Vloga parlamentov pri oblikovanju prihodnjih politik na področju prehrane in kmetovanja", Zagreb, 22.–23. 11. 2018
 • Medparlamentarna konferenca o kmetijstvu in koheziji, Bukarešta, 19.–20. 3. 2019
 • Sprejem irskega državnega ministra za kmetijstvo, prehrano in pomorstvo Andrewa Doyla, Državni svet, 14. 3. 2019
 • Nagovor na posvetu Ekološko + lokalno = idealno, 2019, 11. 3. 2019
 • Udeležba na posvetu in predstavitvi resolucije: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021, Državni svet, 28. 5. 2019
 • Udeležba na Slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020, dvorana Državnega sveta, Ljubljana, 17. 6. 2021
 • Udeležba na slavnostni akademiji Kongresa Zadružne zveze Slovenije ob 150-letnici organiziranega zadružništva na Slovenskem ter 50-letnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije, Ljubljana, 9. 6. 2022
 • udeležba na Kmečkem prazniku Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov in srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel, Plajberk, 31. 7. 2022