Preskoči na glavno vsebino

dr. Radovan Stanislav Pejovnik

dr. Radovan Stanislav Pejovnik
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik raziskovalne dejavnosti.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti,
  • podpredsednik Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.

O državnem svetniku

Radovan Stanislav (Stane) Pejovnik je zaslužni  profesor Univerze v Ljubljani.

Rojen je bil leta 1946 v Dolenji vasi v Spodnji Savinjski dolini. Maturiral na Gimnaziji v Celju, diplomiral, magistriral in doktoriral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. Bil je gostujoči raziskovalec na Max Planck Inštitutu v Stuttgartu, ZR Nemčija, gostujoči profesor na North Carolina State Univety, Raleigh, NC, ZDA in gostujoči profesor na Tehniški univerzi Graz, Avstrija. Prejel je častni doktorat Clarkson University, Potsdam, NY, ZDA. V Sloveniji je ustanovil Laboratorij za kemijske izvore električne energije na Kemijskem inštitutu, ki je uveljavljen v evropskem in svetovnem merilu. Objavil je veliko število znanstvenih člankov v najboljših revijah na njegovem področju delovanja.

Celotna bibliografija je objavljena na: 

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20221007_092717_01859.html

Šestnajst let je bil direktor Kemijskega inštituta, Ljubljana ter nato dekan FKKT in rektor Univerze v Ljubljani. V vladi dr. Janeza Drnovška je bil državni sekretar za visoko šolstvo. Prejel je vrsto nagrad in priznanj, med drugim najvišjo slovensko nagrado na področju raziskovanja, ZOIS-ovo nagrado za življenjsko delo na področju inženirstva materialov. Bil je državni svetnik za univerze, visoke in višje šole v V. sklicu Državnega sveta. 

Več let je vodil Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in bil stalni predstavnik Slovenije v IO UNESCO. Je Ambasador Republike Slovenije v znanosti, redni član, predsednik in zdaj glavni tajnik Inženirske akademije Slovenije, redni član Mednarodne inženirske akademije, član Svetovne akademije umetnosti in znanosti, akademik ANURS, redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti, častni član hrvaške in tuji član srbske inženirske akademije.
Predaval je po vsem svetu. Bil je mentor pri velikem številu diplom (80), magisterijev in več kot 35 doktoratov.


Dejavnosti državnega svetnika:
  • srečanje z vodstvom Nacionalnega inštituta za biologijo, Ljubljana, 28. 2. 2023
  • udeležba na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju, Šoštanj, 26. 4. 2023
  • udeležba na slavnostni podelitvi Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, Puhovih nagrad in Priznanja ambasadorka znanosti Republike Slovenije, Ljubljana, 28. 11. 2023
  • udeležba na delovnem obisku na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 31. 1. 2024
  • udeležba slavnostnega odprtja prostorov Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB), Ljubljana, 12. 2. 2024
  • sovodenje posveta: "Nova odkritja in priložnosti uporabe konoplje v medicini in industriji", Ljubljana, 16. 2. 2024
  • udeležba komemoracije, ki jo je organiziralo veleposlaništvo Republike Azerbajdžan v Sloveniji, Nova Gorica, 7.5.20224