Preskoči na glavno vsebino

Drago Žura

Drago Žura
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (3. volilna enota - Maribor).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov, 
  • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.

Aktivnosti državnega svetnika

  • udeležba državne proslave ob dnevu Rudolfa Maistra, Maribor, 22. 11. 2023

  • udeležba na javni razpravi: Pobuda za spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Ljubljana, 11. 12. 2023

  • udeležba na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023, Ljubljana, 20. 12. 2023

  • udeležbana na sprejemu za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij, ki ga je priredila predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar, Ljubljana, 31. 1. 2024


O državnem svetniku

Drago Žura je bil rojen leta 1970 v Kranju. Prva leta življenja je preživel v Tržiču. Osnovno in srednjo šolo je zaključil v Ljubljani. Dosegel je izobrazbo univerzitetni diplomirani organizator dela na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Stalno se dodatno izobražuje (London school of PR: šolanje za odnose z javnostmi; Državni izpitni center: angleščina višja raven, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta: strokovni izpit iz upravnega postopka; Združenje nadzornikov Slovenije: certifikat ZNS o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO;...). Funkcijo člana Državnega sveta je opravljal tudi v IV. sklicu med letoma 2007 in 2012.

Živi v občini Hoče - Slivnica. Je oče najstnika Roka.

Zaposlen je na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru.

Vodi Solidarnostni sklad, ustanovo za pomoč mladim. Aktiven je v več društvih in svetih zavodov.

Prosti čas zapolni s športom in na potovanjih.


Volilna enota 3

Občine: Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, MARIBOR, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Starše, Šentilj