Skip to main content

Franci Rokavec

Franci Rokavec
Državni svetnik

V Državni svet izvoljen je bil kot predstavnik lokalnih interesov (2. volilna enota - Kamnik).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • predsednik Mandatno-imunitetne komisije;
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O državnem svetniku

Franci Rokavec se je rodil 12. septembra 1963 v Ljubljani. Po izobrazbi je kmetijski tehnik, že vse od 1990 pa je aktiven na področju delovanja lokalne samouprave. Med leti 1990–1994 je bil član Izvršnega sveta za področje kmetijstva in razvoja podeželja, v tem obdobju je bil tudi član Občinske skupščine Občine Litija ter med leti 1994–1998 predsednik Občinskega sveta Občine Litija. V dveh mandatih, od 1996 do 2000 in od 2000 do 2004, je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Med 23. decembrom 2004 in 15. marcem 2007 je bil državni sekretar Republike Slovenije v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 10. novembra 2006 je bil izvoljen za župana občine Litije, in sicer v mandatu 2006–2010, za župana pa je bil izvoljen tudi v mandatu 2010–2014 ter 2014–2018; na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 je bil v prvem krogu ponovno izvoljen za župana občine Litija, in sicer za mandat 2018–2022. Zavzema se za skladen in enakomeren razvoj krajevnih in mestne skupnosti, pri čemer sodeluje z mladimi in spoštuje starejše, smisel pa vidi tudi v medgeneracijskem povezovanju in čuti veliko odgovornost do okolja, v katerem živimo. Z družino živi na kmetiji v Zgornji Jevnici.


Volilna enota 2

Občine: Domžale, KAMNIK, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Šmartno pri Litiji, Trzin

 

 

Stiki z volilno bazo

OBČINA KAMNIK

Glavni trg 24

1240 KAMNIK

Kontaktna oseba: Sanja Kukovič

Telefon kontaktne osebe: (01) 831 82 02

E-pošta kontaktne osebe: Sanja.Kukovic@kamnik.si

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občine.

 

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

Tomazinova ul. 2

1275 LITIJA

Kontaktna oseba: mag. Karmen Sadar

Elektronska pošta kontaktne osebe: karmen.sadar@smartno-litija.si

Telefon kontaktne osebe: (01) 896 27 72

Uradne ure kontaktne osebe: ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

                                                sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure

                                                petek od 8. do 13. ure

 

OBČINA DOMŽALE

Ljubljanska cesta 69

1230 DOMŽALE

Kontaktna točka: Služba za odnose z javnostmi (01 721 07 13 ali 01 721 07 12)

Kontaktni naslov: piar@domzale.si

Uradne ure kontaktne točke: http://www.domzale.si/objave/255