Skip to main content

Franjo Naraločnik

Franjo Naraločnik
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (5. volilna enota - Velenje).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • član Komisije za državno ureditev;
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O državnem svetniku

Franjo Naraločnik, ki se je rodil 13. oktobra 1966 v Savini, je osnovno šolo obiskoval na Ljubnem ob Savinji, nato pa šolanje nadaljeval na programu geodezija na Srednji gradbeni šoli v Ljubljani, ki jo je leta 1985, z nazivom geodetski tehnik, tudi uspešno zaključil. Pot ga je nato zanesla na Visoko upravno šolo v Ljubljani, po zaključku 1999 pa se je vpisal še na Visoko šolo za upravljanje in poslovanje, program upravljanje in poslovanje, ki jo je, s strokovnim nazivom diplomirani ekonomist, zaključil 2004.

Poklicno pot je začel 1988 na Geodetski upravi Velenje, službovanje pa je nato nadaljeval na Geodetski upravi Mozirje. Leta 1997 je bil imenovan za tajnika, pozneje za direktorja občinske uprave Občine Ljubno. Leta 2010 je bil prvič izvoljen za župana občine Ljubno. Trenutno opravlja že tretji županski mandat.

Poleg veliko funkcij, ki jih je v preteklosti opravljal v društvih, je bil tudi prvi predsednik združene Lokalne akcijske skupine Zgornje savinjske in Šaleške doline in podpredsednik ter član izvršnega odbora Mednarodne splavarske zveze. Med drugim je tudi vojni veteran, krvodajalec, flosar, pevec, gasilec, planinec, ribič, kolesar, bivši smučarski skakalec, smučar, motorist in še kaj.

Živi na svoji ekološko turistični kmetiji na Ljubnem ob Savinji z ženo in dvema hčerkama.