Preskoči na glavno vsebino

Jože Smole

Jože Smole
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delodajalcev.

V Državnem svetu je:

  • vodja Interesne skupine delodajalcev, 
  • predsednik Mandatno-imunitetne komisije,
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
  • član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

O državnem svetniku

Jože Smole je strokovnjak za področje socialnega partnerstva in delodajalskih organizacij. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo s področja tekstilne tehnologije na Univerzi v Mariboru, kjer je dokončal tudi podiplomski specialistični študij Računalniško podprti informacijski sistemi v tekstilni proizvodnji. Poslovno pot je pričel leta 1982 v podjetju Svila, kjer je napredoval in bil zadnjih 5 let generalni direktor podjetja. 4 leta je predaval kot višji predavatelj na  Fakulteti za strojništvo-oddelek tekstilij. Leta 1990 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora na prvih večstrankarskih parlamentarnih volitvah. 1997 leta je postal državni sekretar za mala gospodarstva na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem. Leta 2000 se je zaposlil na Gospodarski zbornici Slovenije kot sekretar združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, 2 leti kasneje pa napredoval v svetovalca predsednika GZS za regionalni razvoj. V tem obdobju je bil višji predavatelj na GEA College. Od leta 2003 do 2007 je bil vodja pogajalske skupine GZS za socialni dialog. Januarja 2008 je bil imenovan za generalnega sekretarja Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS). Funkcijo generalnega sekretarja ZDS opravlja že tretji mandat. V okviru prvega mandata je opravljal enoletni mandat predsedujočega Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS), leta 2013 pa je bil izvoljen za predsednika skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Leta 2015 je bil imenovan v Evropski ekonomski in socialni svet kot predstavnik slovenskih delodajalcev.

GSM: 041 609 858

joze.smole@zds.si


Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023, Ljubljana, 20. 12. 2023
  • udeležba strokovnega posveta Gospodarski krog »V pričakovanju davčne reforme«, Ljubljana, 10. 1. 2024
  • srečanje s predsednico sindikalne skupine v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (EESC) Lucie Studnično in izvršnim direktorjem Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije in članom Skupine delavcev v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru Andrejem Zorkom, Ljubljana, 7. 5. 2024