Skip to main content

Ladislav Rožič

Ladislav Rožič
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delojemalcev.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine delojemalci;
  • član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide;
  • član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O državnem svetniku

Sekretar SDTS - Sindikata delavcev trgovine Slovenije


Aktivnosti državnega svetnika