Skip to main content

Lidija Jerkič

Lidija Jerkič
Državna svetnica

V Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica delojemalcev.

V Državnem svetu je:

  • vodja Interesne skupine delojemalci;
  • podpredsednica Mandatno-imunitetne komisije;
  • članica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

O državni svetnici

Univerzitetna diplomirana pravnica, predsednica ZSSS in SKEI Slovenije.

Po končani osnovni šoli je obiskovala gimnazijo, nato pa končala Pravno fakulteto in 1988 opravila pravosodni izpit.

Leta 1988 se je zaposlila na Zvezi samostojnih sindikatov, v takratni službi pravne pomoči,  kjer je delavcem pomagala s pravnimi nasveti, vlaganjem vlog in pritožb in zastopanjem na sodišču.

Po reorganizaciji sindikatov leta 1990 se je zaposlila na Sindikatu kovinske in elektroindustrije kot pravna svetovalka; to delo je opravljala do 1998, ko je postala sekretarka za pravna vprašanja. Na IV. Kongresu SKEI je bila izvoljena za predsednico omenjenga sindikata, na tej funkciji ostaja že tretji mandat (zadnji kongres 2016).

Bila je članica predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, krovne organizacije, v katero je združen SKEI, leta 2007 je bila izvoljena tudi v Državni svet  republike Slovenije (drugi dom slovenskega parlamenta), kjer je bila izvoljena tudi za podpredsednico. 

V tem obdobju je bila tudi članica upravnega odbora Zavoda za zaposlovanje republike Slovenije, članica skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delala v različnih okoljih in društvih, pisala strokovne članke, publikacije, priročnike za delo v sindikatu, predavala za sindikalne funkcionarje s področja delovnih razmerij in sindikalnega dela in bila mentor nekaj študentom pri njihovih nalogah. Je predsednica Ekonomsko-socialnega odbora pri SDH in članica Ekonomsko-socialnega sveta. V mednarodnih sindikalnih organizacijah je članica izvršnega odbora Industriall in članica izvršnega odbora Evropske konfederacije sindikatov. Leta 2017 je bila izvoljena v svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Oktobra 2017 je bila izvoljena za predsednico ZSSS.


Aktivnosti državne svetnice
  • Sprejem delegacije poljskega senata pod vodstvom predsednika Stanislava Karczewskega, 21. 3. 2018
  • pogovor z državnimi svetnicami dr. Branko Kalenić Ramšak, mag. Marijo Lah in Lidijo Jerkič na dogodku ob obeležitvi mednarodnega dneva žena, Državni svet, 7. 3. 2019
  • sodelovanje na posvetu »Naslovimo prekarnost za boljši jutri«, Državni svet, 19. 4. 2019
  • pozdravni nagovor na podelitvi Plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2019, Ljubljana, Ljubljana, 5. 12. 2019