Skip to main content

mag. Igor Velov

mag. Igor Velov
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (9. volilna enota -  Kranj).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve;
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O državnem svetniku

Rojen leta 1977 v Kranju. Odraščal je in živi v Kranju. Je poročen in oče petih otrok. Čas z družino, kratki izleti in vzgoja otrok ga polni z energijo, ki jo zelo potrebuje za vse svoje obveznosti in  tempo življenja.

Šolanje. Po končani osnovni šoli v Kranju je nadaljeval šolanje v Ljubljani. Z odliko je zaključil srednjo šolo smer Prometni tehnik. Leta 1999 je diplomiral na Visoki upravni šoli, finančno davčna smer. Študij je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede, smer obramboslovje. Leta 2012 je na Fakulteti za podiplomske državne in evropske pridobil naziv magister znanosti. Na isti fakulteti zaključuje doktorski študij.

Karierna pot. Že kot študent je opravljal različna dela preko študentskega servisa, od mizarske delavnice, proizvodnje, akviziterstva, trgovine, razvoza hrane, nudenja inštrukcij  iz matematike, predavatelja prometnih predpisov, učitelja vožnje itd. Prvo redno zaposlitev je začel opravljati kot vodja poslovne enote večjega podjetja na področju prometa in prometne varnosti. Zadolžen je bil za vodenje enote in izdajo dovoljenj za izredne prevoze. Zelo kmalu ga je pot zanesla v podjetniške vode. Bil je lastnik in direktor šole vožnje, ki je svoje dni bila ena večjih v Sloveniji. Avgusta leta 2013 je sprejel izziv vodenja Javne agencije RS za varnost prometa kot vršilec dolžnosti direktorja. Februarja 2015 je bil imenovan za direktorja s polnim pet letnim mandatom.

Politična aktivnost. Leta 2002 je s svojo neodvisno in nestrankarsko listo Mladi za razvoj Kranja postal do takrat najmlajši član Sveta Mestne občine Kranj. Član mestnega sveta je že štiri mandate vse do danes. Vmes se je skupina preimenovala v Lista za razvoj Kranja. V vseh teh letih si je pridobil mnogo izkušenj kot član mestnega sveta, raznih odborov, komisij in svetov zavodov. V obdobju 2006–2010 je bil podžupan Mestne občine Kranj. Funkcijo je nastopil kot doslej najmlajši podžupan Kranja. Prav tako je kot najmlajši bil decembra 2017 potrjen v Državni svet RS za dobo pet let. Izvoljen je bil kot predstavnik lokalnih interesov v okraju 9, ki pokriva občine Kranj, Škofja Loka, Tržič, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Žiri, Železniki, Gorenja vas-Poljane, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Aktivnosti in prosti čas. Nogomet ga je spremljal skozi celo mladost. Še danes ga rekreativno redno igra. Po končani nogometni karieri je bil nekaj let nogometni sodnik. Že skoraj 20 let je motorist. Ljubi potovanja in daljše potovanje po svetu je eden od njegovih prioritetnih želja. Včasih prime kitaro v roke, veliko večkrat pa se odpravi v hribe.


Aktivnosti državnega sveta

Volilna enota 9

Občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, KRANJ, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri

 

Stiki z volilno bazo

OBČINA ŠENČUR

Kranjska cesta 11

4208 ŠENČUR

Telefon: (04) 251 91 00

Telefaks: (04) 251 91 11

E-pošta: obcina.zupan@sencur.si

Kontaktna oseba: Damjana Kastelic.

E-pošta kontaktne osebe: damjana.kastelic@sencur.si

Kontaktna oseba je dosegljiva vsak delovni dan od 8. do 13. ure

 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

Mestni trg 15

4220 ŠKOFJA LOKA

Kontaktna oseba: Mateja Pleško Naglič

E-pošta: mateja.plesko@skofjaloka.si

Telefon: (04) 511 23 04

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občine:

                    ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure

                    sreda od 8. do 17. ure

                    petek od 8. do 12. ure

                     

OBČINA TRŽIČ

Trg svobode 18

4290 TRŽIČ

Spletni naslov: www.trzic.si , www.trzic.eu

Kontaktna oseba: Sonja Pogačnik

Telefon: (04) 597 15 10

E-pošta: obcina@trzic.si

       

OBČINA ŽELEZNIKI

Češnjica 48

4228 ŽELEZNIKI

Telefon: (04) 500 00 00

E-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si

Uradne ure: ponedeljek in torek od 7.30 do 15. ure

                    sreda od 7.30 do 17. ure

                    petek od 7.30 do 13. ure