Skip to main content

mag. Marko Zidanšek

mag. Marko Zidanšek
Državni svetnik

V Državni svet je bil  izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (5. volilna enota - Celje).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • podpredsednik Komisije za državno ureditev;
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Rojen leta 1968 v Celju, poročen in oče dveh sinov.

Magister znanosti s področja državnih in evropskih študij (2007, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije Brdo pri Kranju). Leta 2002 diplomiral na Visoki upravni šoli v Ljubljani (zdaj Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo), smer javna uprava, in pridobil strokovni naziv diplomirani upravni organizator. Leta 2004 opravil strokovni izpit iz upravnega postopka, leta 2006 usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb (NEBRA).

Od leta 2005 direktor v družbi za ravnanje z odpadki Simbio, kjer dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov opravlja družba oz. javno podjetje v 12 občinah, dejavnost gospodarske javne službe ravnanja z odpadki pa v 24 občinah in širše. Med leti 1998 in 2018 je bil mestni svetnik Mestne občine Celje, v treh mandatih tudi celjski podžupan, v četrtem in petem pa pooblaščenec župana Mestne občine Celje. Sodeloval pri razvoju projekta RCERO I in nadaljevanju projekta RCERO II.

Med leti 1998 in 2018 je bil mestni svetnik Mestne občine Celje, v treh mandatih tudi celjski podžupan, v četrtem in petem pa pooblaščenec župana Mestne občine Celje. 

Od leta 2014 do 2018 je bil predsednik Slovenske ljudske stranke.

Stremi k izboljšavam, ki so v interesu družbe in posameznikov in tako prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem. Optimalen rezultat za doseganje zastavljenih ciljev želi doseči s čim manjšimi stroški. 


Aktivnosti državnega svetnika
  • Odprtje razstave Zabavna matematika, Celje, 31. 1. 2018
  • Podelitev najvišjih priznanj ob prazniku Mestne občine Celje, 11. 4. 2018
  • udeležba na posvetu o ureditvi področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve, Državni svet, 13. 2. 2019
  • odprtje Mednarodnega industrijskega sejma 2019, Celje, 9. 4. 2019
  • 52. mednarodni sejem obrti in podjetništva (MOS), Celje, 10. 9. 2019

Volilna enota 5

Občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, CELJE, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec

 

Stiki z volilno bazo

MESTNA OBČINA CELJE – svetniška pisarna

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

Telefon: (03)  426 56 50  

Svetniška pisarna: v prostorih občine

Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru oz. najavi na tel. kontaktne osebe

Kontaktna oseba: Ana Vrečer

Telefon kontaktne osebe: (03) 426 56 80

E-pošta kontaktne osebe: uprava-moc@celje.si

Kontaktna oseba je dosegljiva vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

 

OBČINA ŠENTJUR

Mestni trg 10

3230 ŠENTJUR

E-pošta: obcina.sentjur@sentjur.siI

Kontaktna oseba: Sabina Pleteršič, višja svetovalka za pravne zadeve

Telefon kontaktne osebe: (03) 747 13 37

E-pošta kontaktne osebe: sabina.pletersic@sentjur.si

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:

                    ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

                    sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure

                    petek od 8. do 13. ure

 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Aškerčev trg 12

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Telefon: (03) 817 16 00

Telefaks: (03) 817 16 26

E-pošta: obcina@smarje.si

Spletni naslov: www.smarje.si

Kontaktna oseba: Simona Dobnik

E-pošta kontaktne osebe:  simona.dobnik@smarje.si  

Telefon kontaktne osebe: (03) 817 16 06

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:

                  ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure

                  sreda od 7. do 17. ure

                  petek od 7. do 13. ure

 

OBČINA  VITANJE

Grajski trg 1

3205 VITANJE

Telefon: (03) 757 43 50

Telefaks: (03) 757 43 51

E-pošta: info@vitanje.si

Kontaktna oseba: direktorica občinske uprave mag. Barbara Mikuš Marzidovšek

E-pošta kontaktne osebe: barbara.marzidovsek@vitanje.si

Telefon kontaktne osebe: (03) 757 43 55 ali 031 813 913

 

OBČINA VOJNIK

Keršova ul. 8

3212 VOJNIK

Telefon: (03) 780 06 20

Telefaks: (03) 780 06 37

E-pošta: obcina@vojnik.si

Spletni naslov: www.vojnik.si

Kontaktna oseba: mag. Mojca Skale, direktorica občinske uprave

E-pošta kontaktne osebe: obcina@vojnik.si

Telefon kontaktne osebe: (03) 78 00 622

Kontaktna oseba je dosegljiva ob ponedeljkih in sredah od 9. do 11. ure

 

OBČINA VRANSKO

Vransko 59

3305 VRANSKO

Kontaktna oseba: Rudolf Pušnik

E-pošta kontaktne osebe: rudi.pusnik@vransko.si

Telefon kontaktne osebe: (03) 703 28 15, 040 17 20 17

Kontaktna oseba je dosegljiva v poslovnem času občine

                    ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure

                    sreda od 7. do 17. ure

                    petek od 7. do 13. Ure

 

OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b

3214 ZREČE

Telefon: (03) 757 17 00

Kontaktna oseba: Sandra Godec Mavhar, direktorica občinske uprave

E-pošta: sandra.godec@zrece.eu