Skip to main content

mag. Peter Požun

mag. Peter Požun
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik za področje zdravstva.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;
 • predsednik Komisije za socialno varstvo, delo. zdravstvo in invalide;
 • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.

O državnem svetniku

Rojen 2. marca 1966 v Ljubljani.

Poslovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

Osnovno šolo Prežihovega Voranca je končal v Ljubljani in se tam spopadel z latinščino kot uvodom v kasnejšo poklicno kariero. Že v mladosti je vedel, da želi delati v zdravstvu, zato se je vpisal v Srednjo šolo za medicinske sestre v Ljubljani in jo končal leta 1984. Kot medicinski tehnik si je želel možnosti za nadaljevanje šolanja na Višji šoli za zdravstvene delavce Univerze v Ljubljani in jo zaključil leta 1987 z nazivom višji medicinski tehnik. Že v času šolanja je vsako poletje preživel s študentskim delom, najprej na Onkološkem inštitutu, kasneje v urgentnem bloku Kliničnega centra, kjer se je leta 1988 zaposlil kot višji anestezijski tehnik. Poleg rednega dela je sodeloval tudi v ekipi za helikopterske prevoze in kot demonstrator na tečajih oživljanja za zdravstvene delavce. Že takrat je sodeloval tudi pri pripravi strokovnih podlag za delo na področju zdravstvene nege.

Ker ga je zanimalo tudi področje vodenja in organizacije poslovanja, se je leta 1992 kot pomočnik direktorja zaposlil v zasebnem podjetju Sotočje. Leta 1994 je sodeloval v iniciativnem odboru za ustanovitev samostojnega sindikata medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in takrat se je začelo njegovo precej razvejano prostovoljno delo v različnih društvih in združenjih na področju zdravstvene nege. Ima številne funkcije tako v okviru Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije - Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije in drugod. Leta 1995 se je vrnil v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je zaposlen. Najprej je delal v intenzivni negi Mestne otroške bolnišnice in nato postal glavni medicinski tehnik Kliničnega oddelka za nefrologijo na Pediatrični kliniki, kjer so leta 1996 uvedli dializno zdravljenje otrok v novem otroškem dializnem centru. Ker je za opravljanje vedno bolj zahtevnih nalog in funkcij potreboval dodatna znanja, se je leta 1997 vpisal v Visoko šolo za management v Kopru in leta 2000 diplomiral kot ekonomist. Šolanje sem nadaljeval na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer je zaključil univerzitetni program in nadaljeval z magistrskim študijem. Leta 2002 je prevzel vodenje Oskrbovalnih služb Kliničnega centra, ki jih je uspešno vodil do leta 2006, ko je postal svetovalec uprave UKC za področje organizacije in razvoja logistike. Z začetkom leta 2010 je prevzel poslovno vodenje Ginekološke klinike. Leta 2007 je opravil strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo. Leta 2012 je pridobil magistrski naziv na Fakulteti za managment, Univerza na Primorskem.

Kot predstavnik zdravstvene nege je vsa leta aktivno sodeloval pri pripravi zakonov, pravilnikov, statutov, smernic tako v okviru stanovskih organizacij kot tudi v UKC in v okviru Ministrstva za zdravje. Aktiven je tudi v mednarodnih združenjih, je član upravnega odbora Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN) in član vodstva Evropskega združenja direktorjev/direktoric zdravstvene nege ENDA. Ponosen je na najvišje priznanje DMSBZT Ljubljana Srebrni znak, ki ga je prejel leta 2002; prejel je tudi Spominsko priznanje Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Človek in pol, leta 2009 pa najvišje stanovsko priznanje – Zlati znak. Od ustanovitve je član Gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva.

Delo z otroki je posebno doživetje: tisti, ki so dlje časa v bolnišnici, postanejo del tvoje družine. Dolga leta je bil skrbnik pacientu, ki ni imel svoje družine in je bila bolnišnica njegov dom in mu še zdaj ne nek način nadomešča starše.

V prostem času se udeležuje dejavnosti, ki jih organizira Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Rad gre na sprehod v gore in potuje, predvsem pa si nabira novih moči na Goričkem, v sožitju z domačini. Zadnja leta se tudi redno udeležuje pohoda Ob žici okupirane Ljubljane. Ne zamudi dobre gledališke ali filmske predstave ali koncerta, saj ga umetnost sprošča in motivira za nadaljnje delo. Posebej so mu všeč napevi iz "zlatih let slovenske popevke", saj je to glasba za dušo in srce. Knjiga ga spremlja vsepovsod. Od slovenskih avtorjev najraje bere Ferija Lainščka, in če izbere eno njegovih pesmi, je to prav gotovo Ne bodi kot drugi.

Rad ima nove izzive in ocenjuje, da bo delovanje v Državnem svetu, kamor je bil leta 2017 izvoljen za tretjič in kjer predstavlja zdravstvo, priložnost, da dela v dobro vseh državljank in državljanov, zato pričakuje njihove pobude in sodelovanje.

Za svoje delo je prejel Srebrni znak Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Spominsko priznanje Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije ter Zlati znak Zbornice.

Objavljenih ima več znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.


Aktivnosti državnega svetnika
 • udeležba na osrednji proslavi v počastitev dneva državnosti Republike Slovenije, Ljubljana, 24. 6. 2018
 • udeležba na konferenci z naslovom Družbeni vpliv bolečine v organizaciji Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine SZZB v sodelovanju s SIP EU, 10. 10. 2019, Zdravniška zbornica Slovenije
 • dogodek ob obeležitvi mednarodnega dneva žena, Državni svet, 7. 3. 2019
 • predstavitev delovanja Psihiatrične bolnišnice Ormož, Ormož, 18. 3. 2019
 • slavnostna prireditev in sprejem ob 10. obletnici delovanja Programa Svit, Ljubljana, 28. 3. 2019
 • slavnostna akademija ob 50. obletnici delovanja Zveze paraplegikov Slovenije, Pacug, 16. 4. 2019
 • Slavnostna akademija ob Mednarodnem dnevu babic in  dnevu medicinskih sester, Brdo, 10. 5. 2019
 • 20. simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana z mednarodno udeležbo, 22.11 2019
 • 3. simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor z naslovom "Bolečina - tiha epidemija sodobnega časa", Maribor, 6. 12. 2019
 • Medparlamentarna konferenca Evropa v pandemiji: Raziskave in inovacije za bolj odporen zdravstveni sistem, ki je potekala v okviru parlamentarne dimenzije nemškega predsedovanja Svetu EU (predstavitev prispevka), videokonferenca, 7. 9. 2020
 • Medparlamentarna konferenca Za socialno in pravično Evropo, videokonferenca, 9. 11. 2020
 • Udeležba na 4. simpoziju Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor z naslovom "Izzivi in priložnosti v zdravstvu: znanje in povezovanje za razvoj in prihodnost" s podelitvijo priznanj društva: srebrni znak in naziv častna članica društva za leto 2021, Maribor, 23. 9. 2022