Preskoči na glavno vsebino

Monika Ažman

Monika Ažman
državna svetnica

V Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica zdravstva. 

V Državnem svetu je:

 • članica Interesne skupine negospodarskih dejavnosti; 
 • podpredsednica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,
 • članica Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O državni svetnici

Monika Ažman je leta 1989 diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani (smer zdravstvena nega) ter opravila strokovni izpit za poklic višje medicinske sestre. V študijskem letu 1993/1994 je opravila izobraževanje za vzgojno-izobraževalno delo v srednjem šolstvu in pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo. Leta 1995 je pridobila tudi naziv mentorica za področje vzgoje in izobraževanja. Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani je leta 2002 pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Leta 2005 je kot strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege začela sodelovati z Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani. Opravila je tudi usposabljanje »Mediator v zdravstvu« pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (2011) ter usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti »Bureaus Veritas« (2015). Od marca 2016 je predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V letih 2020 in 2021 je ob epidemiji covida-19 postala glas vseh medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji. 

Svojo poklicno pot je začela kot pripravnica v Splošni bolnišnici Jesenice v enoti centralne intenzivne terapije (1988–1989) in kot višja medicinska sestra nadaljevala na oddelku hemodialize. Od leta 1993 do leta 2001 je bila učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka na zdravstveni usmeritvi Srednje šole Jesenice. Z mladimi, bodočimi zdravstvenimi delavci je imela poseben odnos, ki je krepil pripadnost poklicu. Sodelovala je pri pripravi strokovnih vsebin za srednje in visoke zdravstvene šole. Leta 2001 se je vrnila v Splošno bolnišnico Jesenice kot odgovorna medicinska sestra za kirurško intenzivno nego. Od leta 2004 do leta 2008 pa je bila glavna medicinska sestra specialistično ambulantne dejavnosti in urgence. Potem je svojo poklicno pot od leta 2008 do 2016 nadaljevala kot izvršna direktorica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, leta 2016 pa postala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Po štirih letih vodenja strokovne organizacije so jo poklicni kolegice in kolegi predlani (september 2020) znova izvolili za predsednico.

Intenzivno sodeluje z vsemi strokovnimi sekcijami, regijskimi strokovnimi društvi, z delovnimi skupinami pod okriljem strokovne organizacije, predvsem z delovno skupino za nenasilje, katere pobudnica in soustanoviteljica je bila. 

Vodenje strokovne organizacije, ki združuje več kot 16.000 prostovoljnih članic in članov, vključuje organizacijo strokovnih kongresov in simpozijev, sodelovanje pri pripravi strokovnih vsebin, protokolov, standardov in pomembnih drugih dokumentov vse z namenom razvoja dveh pomembnih strokovnih področij zdravstvenega varstva. Monika Ažman je tudi članica upravnih organov različnih zdravstvenih zavodov, članica upravnega odbora Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN), predstavnica slovenskih medicinskih sester in babic v mednarodnih organizacijah, predavateljica na strokovnih dogodkih doma in v tujini, članica usmerjevalnih in delovnih skupin v okviru Ministrstva za zdravje, kongresna ambasadorka Slovenije za leto 2019. Njena strokovna bibliografija obsega približno 50 enot. Prav tako je že tretji mandat (2022–2026) članica Občinskega sveta Občine Radovljica. 

Za svoje delo je prejela zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


Aktivnosti državne svetnice:

 • nagovor in udeležba na posvetu o sodobnih zdravstvenih politikah, Ljubljana, 12. 5. 2023
 • udeležba na slovesnosti ob 100. obletnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Brdo pri Kranju, 30. 5. 2023
 • udeležba na slavnostni prireditvi ob 30. obletnici Socialne zbornice Slovenije, Brdo pri Kranju, 9. 6. 2023
 • udeležba in vodenje posveta Lokacija za Splošno bolnišnico Gorenjske, Ljubljana, 12. 6. 2023
 • udeležbana na sprejemu za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij, ki ga je priredila predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar, Ljubljana, 31. 1. 2024
 • vodenje posveta z okroglo mizo Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru - različni pogledi, skupne rešitve, Ljubljana, 5. 2. 2024
 • sodelovanje na okrogli mizi z naslovom Moč pozitivnih sprememb -pot do spoštovanja in empatije, Ljubljana, 29. 3. 2024
 • vodenje posveta o dolgotrajni oskrbi, Ljubljana, 6. 5. 2024
 • udeležba mednarodne konference Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ljubljana, 23. 5. 2024