Skip to main content
nekdanji državni svetnik Tomaž Horvat (do 8. 5. 2023)
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik za kulturo in šport.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;
  • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.

O državnem svetniku

Tomaž Horvat že od rojstva živi v Ozeljanu v spodnji Vipavski dolini. Po izobrazbi je diplomiran upravni organizator in diplomiran ekonomist, leta 2010 je zaključil še podiplomski študij prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Svoje znanje nadgrajuje na doktorskem študiju Sociologije na Fakulteti za uporabne družbene študije, ki ga zaključuje z doktorsko nalogo »Državni svet – most med civilno družbo in državo«.

Trenutno opravlja že tretji mandat državnega svetnika v Ljubljani. Tokrat kot predstavnik kulture in športa. V prvem mandatu je bil član Komisije za šolstvo in šport in podpredsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo, invalide in enake možnosti, v drugem pa je bil podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. 

Zelo je vpet tudi v lokalno dogajanje, predvsem v projekte s področja športa, kulture, socialnega varstva, zdravstva in gospodarstva. Že četrti mandat je tudi svetnik v mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica, kjer v sedanjem mandatu deluje v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Poleg naštetih opravlja še številne druge funkcije in naloge. Je predsednik Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, že drugi mandat sodeluje v Mednarodni komisiji Nogometne zveze Slovenije in je član izvršnega odbora Nogometne zveze, s katero zlasti želi spodbujati ljubezen do nogometa in športa ter tako izboljšati življenje ljudi v lokalnem okolju in širše. Je tudi delegat na nogometnih tekmah. Sodeluje tudi s športno zvezo Nova Gorica.

Svojo športno pot je začel kot igralec v mlajših selekcijah NK Vodice Šempas. Bil je član komisije Mestne občine Nova Gorica za delitev sredstev za šport ter član odbora za šport v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Bil je med snovalci DIA futsal reprezentance in njen prvi selektor. DIA-futsal reprezentanco je vodil kot selektor na Evropskem prvenstvu leta 2014 na Madžarskem.

Najprej je kot podpredsednik deloval v futsal klubu JDG v Novi Gorici, kasneje pa je bil član izvršnega odbora Futsal kluba Gorica, s katerim so osvojili tudi naslov državnega prvaka. V tem času je naredil tudi trenersko licenco za futsal. Vsako leto, trenutno kot predsednik Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, vodi mednarodni turnir v nogometu za dečke U15, na katerem nastopajo najmočnejše svetovne reprezentance v tej starostni kategoriji. Tudi po zaslugi tega projekta se Goriško postavlja na svetovni nogometni zemljevid. 

Bil je tudi podpredsednik NK Bilje, član izvršnega odbora ND Gorica in podpredsednik društva Mladi nogometaš Nova Gorica. 

Aktiven je tudi na področju kulture, kjer sodeluje s kulturnimi društvi in ustanovami na širšem Goriškem, ter sodeluje in pomaga pri organizaciji koncertov in drugih dogodkov Mednarodne lirične akademije Križ pri Trstu. Kot član skupščine Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje skupaj z Zavodom GO2025 načrtuje tvorno sodelovanje pri promociji in organizaciji EPK 2025 – Evropska prestolnica kulture Nova Gorica-Gorica.