Skip to main content

Rajko Fajt

Rajko Fajt
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (7. volilna enota  -  Ptuj).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • predsednik Komisije za državno ureditev;
  • član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport.

O državnem svetniku

Rojen 6. 12. 1959 na Ptuju, kjer živi še danes. Poročen in oče dveh odraslih otrok – Urše in Roka.

Po osnovni šoli nadaljeval izobraževanje na Srednji elektro šoli v Mariboru. Študiral na Visoki šoli za elektrotehniko Univerze v Mariboru. Diplomiral 1983 na usmeritvi za avtomatiko in procesno tehniko. 1983 se zaposlil na ŠC Ptuj. Sodeloval pri pripravi pogojev in uvajanju izobraževanja elektrotehnike na Ptuju. Do 1996 bil učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, sodeloval pri razvoju in prenovi izobraževalnih programov ter uvajanju novih izobraževalnih programov informatike in mehatronike na Ptuju. Od 1996 ravnatelj Elektro in računalniške šole. Vodil številne razvojno aplikativne projekte za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. V sklopu projekta PHARE 2003 vodil in sodeloval v razvoju višješolskega programa mehatronike. Izdelava elaborata o ustanovitvi višje šole ŠC Ptuj, program mehatronika in sprejem na Strokovnem svetu RS pomeni začetek višješolskega izobraževanja na Ptuju. 2005 habilitiran za višješolskega predavatelja predmetnega področja Meritve v mehatroniki in Osnove elektrotehnike. Na Višji šoli predava še danes.

Med 2005-2009 bil predsednik nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d. d., 2006 opravil program usposabljanja za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. V devetdesetih sodeloval pri vodenju storitvenega podjetja elektro-gradbene stroke. Izkušnje s področja vodenja gradbenih investicij s pridom koristil pri vodenju investicij v ŠC Ptuj.

Član Manager kluba Ptuj in predsednik nadzorne komisije. Bil član Sveta zavoda Bistra (Biro za strateški razvoj), Revivis (Regijsko višje in visoko šolsko središče), Republiškega izpitnega centra, OŠ Ljudski vrt in Dijaškega dom Ptuj. Predsednik krvodajalcev MO Ptuj.

Na lokalnih volitvah 1994 prvič izvoljen v mestni svet MO Ptuj, kar pomeni začetek dela na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Kot mestni svetnik MO Ptuj aktiven še danes. V različnih mandatih bil vodja Odbora za gospodarstvo in član Odbora za finance. Od 2007 član Državnega sveta RS.

Dobitnik Kidričeve nagrada prve stopnje za diplomsko delo 1984, priznanje Območne obrtne zbornice Maribor za povezovanje šolske sfere in obrti, dobitnik naziva Primus – zaslužni ravnatelj.

Hobiji: kolesarjenje, tek, plavanje, motociklizem, ohranjanje kulturne dediščine.


Aktivnosti državnega svetnika
  • nagovor na strokovnem posvetovanju 2018: Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi, Moravske Toplice, 5. 4. 2018
  • srečanje predsednika Državnega sveta z vodstvom Komisije za preprečevanje korupcije, 28. 5. 2018
  • osrednja slovesnost Mestne občine Ptuj ob dnevu državnosti, Ptuj, 24. 6. 2019
  • nagovor ob postavitvi Rastoče knjige Murska Sobota, Murska Sobota, 3. december 2019

Volilna enota 7

Občine: Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, PTUJ, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

 

Stiki z volilno bazo

MESTNA OBČINA PTUJ - svetniška pisarna

Mestni trg 1

2250 PTUJ

Telefon: (02) 748 29 17

Telefaks: (02) 748 29 98

E-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si

Svetniška pisarna: pisarna št. 12 v prostorih Mestne občine Ptuj

Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu med 15. in 17. uro.

Kontaktna oseba: Urša Simonič

E-pošta kontaktne osebe: ursa.simonic@ptuj.si

Telefon kontaktne osebe: (02) 748 29 17

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave

                    ponedeljek od 8. do 12. ure

                    sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure

                    petek od 8. do 12. ure

 

OBČINA MAJŠPERK

Majšperk 39

2322 MAJŠPERK

Telefon: (02) 795 08 30

Kontaktna oseba: Nataša Letonja

Telefon kontaktne osebe: (02) 795 08 30

E-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si

 

OBČINA MARKOVCI

Markovci 43

2281 MARKOVCI

Telefon: (02) 788 88 80

Telefaks: (02) 788 88 81

E-pošta: tajnistvo@markovci.si  

Kontaktna oseba: Nevenka Težak

Telefon kontaktne osebe: (02) 788 88 91

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:

                    ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure         

                    sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure

                    petek od 7. do 13. ure

 

OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Vitomarci 71

2255 VITOMARCI

Telefon: (02) 757 95 30

Telefaks: (02) 757 95 34

E-pošta: info@svandraz.si

Spletni naslov: www.sv-andraz.si

Kontaktna oseba:  Petra Breznik, svetovalka za družbene dejavnosti

Kontaktna oseba je doseljiva v času uradnih ur občinske uprave

 

OBČINA TRNOVSKA VAS

Trnovska vas 42

2254 TRNOVSKA VAS

Telefon: (02) 757 95 10

Telefaks: (02) 757 16 61

Kontaktna oseba:  Alojz Benko, župan

E-pošta: obcina.trnovska.vas@siol.net

Kontaktna oseba je dosegljiva: torek od 14. do 17. ure in četrtek od 8. do 11. ure