Skip to main content

Samer Khalil

Samer Khalil
Državni svetnik

V Državni svet  je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (15. volilna enota - Črnomelj).

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine lokalnih interesov;
 • podpredsednik Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj;
 • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.

Aktivnosti državnega svetnika
 • Pobuda v povezavi z močnim neurjem s točo v občini Črnomelj 8. 6. 2018, na podlagi katere je Interesna skupina lokalnih interesov na 11. seji sprejela sklep, da na Vlado naslovi vprašanje v zvezi z zaščito pred točo, in sprejela pobudo in jo naslovila na Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, da bi na skupni seji obravnavali odprta vprašanja sistemske ureditve varstva pred naravnimi nesrečami in odprave posledic škode
 • Slovesnost bo desetletnici neodvisnosti Republike Kosovo, Ljubljana, 14. 2. 2018
 • Srečanje pri predsedniku Državnega sveta na temo 3. razvojne osi, 19. 2. 2018
 • 36. vinska vigred v Beli Krajini, 18. 5. 2018
 • Odprtje razstave In vendar so jih brali, 21. 6. 2018
 • LIX. Cosac, Bolgarija, 17.–19. 7. 2018
 • svetovni forum o medkulturnem dialogu Azerbajdžan, 2. –3. 5. 2019
 • slovesnost ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva, Gornji Suhor pri Vinici, 14. 5. 2019
 • slavnostno odprtje belokranjske vinsko-kulinarične in kulturne prireditve - 37. vinske vigredi v Beli krajini, 17. 5. 2019
 • LXI plenarno zasedanje konference parlamentarnih odborov za evropske zadeve (COSAC), Bukarešta, 23. –25. 6. 2019,
 • slavnostna akademija in svečanost ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem in 70-letnici Gasilske zveze Slovenije, Samer Khalil, Metlika, 8. 9. 2019
 • srečanje skupine za skupni parlamentarni nadzor nad delovanjem Europola (JPSG), Bruselj, 23.–24. 9. 2019
 • 64.spominska prireditev osvoboditve zavezniških vojnih ujetnikov, partizansko letališče v Otoku, 28. 9. 2019
 • srečanje članov Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve z delegacijo Krasnojarskega kraja, Državni svet, 8. 11. 2019
 • medparlamentarno srečanje o obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti, Helsinki, 22.–23. 11. 2019
 • nagovor ob postavitvi Rastoče knjige Osnovne šole Semič, Semič, 20. 12. 2019

Volilna enota 15

Občine: ČRNOMELJ, Metlika, Semič

 

Stiki z volilno bazo

OBČINA METLIKA

Mestni trg 24

8330 METLIKA

Telefon: (07) 306 31 00

E-pošta: obcina.metlika@siol.net

Kontaktna oseba:  mag. Mirjana Adlešič, direktorica občinske uprave  

Telefon: (07) 363 74 26

E-pošta kontaktne osebe: mirjana.adlesic@metlika.si

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:

                     torek od 8. do 12. ure

                     sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure

                     petek od 8. do 12. ure

 

OBČINA ČRNOMELJ 

Trg svobode 3

8340 ČRNOMELJ

Svetniška pisarna: v prostorih Občine Črnomelj (mala sejna soba)

Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu med 17. in 19. uro

Kontaktna oseba: Tamara Potočar, direktorica občinske uprave

E-pošta kontaktne osebe: tamara.potocar@crnomelj.si

Telefon kontaktne osebe: (07) 306 11 10

Uradne ure kontaktne osebe: ponedeljek od 7.30 do 14.30

                                                sreda od 7.30 do 16.30

                                                petek od 7.30 do 12.30