Skip to main content

Srečko Ocvirk

Srečko Ocvirk
Državni svetnik

V  Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (20. volilna enota - Krško).

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine lokalnih interesov;
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance;
 • član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O državnem svetniku

Rodil se je 5. 11. 1969 v Brežicah. Otroštvo in mladost je preživel v Orešju nad Sevnico.

Po končani osnovni šoli v Sevnici se je vpisal na srednjo vrtnarsko šolo Medlog pri Celju ter glede na možnost usmerjenega izobraževanja šolanje zaključil na kmetijski šoli Šentjur z izobrazbo kmetijski tehnik. Po opravljeni vojaški obveznosti je nadaljeval šolanje na Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru in pridobil izobrazbo inženir kmetijstva. Izobraževanje je nadaljeval na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede in pridobil naziv diplomirani inženir kmetijstva.

Poklicno delovanje je pričel v manjših kmetijskih podjetjih, delal je na področju sadjarstva, varstva rastlin in trgovine. Nato je bil do leta 2007 zaposlen v Kmečki zadrugi Sevnica, kjer je vodil sektor za področje kmetijstva in opravljal druga vodstvena dela v podjetju.

Politično aktivnost je začel 1998 kot član Občinskega sveta Občine Sevnica. V letih 2007 in 2008 je bil poklicni podžupan, od leta 2008 pa je župan Občine Sevnica. Funkcijo opravlja poklicno. Aktiven je tudi v okviru skupnosti občin, predvsem na področju okoljskih vprašanj in skladnega regionalnega razvoja.

V aktualnem mandatu Državnega sveta Republike Slovenije je predstavnik lokalnih interesov iz 20. volilne enote, ki obsega občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Z družino živi v Podvrhu pri Sevnici. V zakonu z Anico, rojeno Baumkirher, imata hčeri Kristino in Ivano.


Aktivnosti državnega svetnika
 • Posvet Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje, 28. 2. 2018
 • Posvet Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri - 23. 4. 2018
 • Obisk delegacije Državnega sveta v energetskih družbah v Posavju, 8. 5. 2018
 • 100. obletnica vojaškega letalstva, Srečko Ocvirk, Grad Brežice, 11. 1. 2019,
 • slavnostni govor na Regijski proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Kulturni dom Krško, 26. 12. 2019
 • 100. obletnica vojaškega letalstva, Grad Brežice, 11. 1. 2019
 • sodelovanje na posvetu o ureditvi področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve, Državni svet, 13. 2. 2019
 • sodelovanje na posvetu Energetska politika v Sloveniji – trenutno stanje in trendi, 18. 6. 2019

Volilna enota 20

Občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, KRŠKO, Sevnica

 

Stiki z volilno bazo

OBČINA SEVNICA – svetniška pisarna

Glavni trg 19 a

8290 SEVNICA

E-pošta: kabinet.zupana@obcina-sevnica.sisrecko.ocvirk@obcina-sevnica.si

Svetniška pisarna: pisarna župana

Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru po telefonu ali v kabinetu župana.

Kontaktna oseba: župan in državni svetnik Srečko Ocvirk

Telefon: 051 348 193

E-pošta: srecko.ocvirk@ds-rs.si