Skip to main content

Tomaž Horvat

Tomaž Horvat
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (12. volilna enota - Nova Gorica).

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine lokalnih interesov;
 • podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance;
 • član Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

O državnem svetniku

Rodil se je 6. februarja 1974 v Šempetru pri Gorici. Otroška leta je preživel v Ozeljanu, kjer prebiva še danes. Osnovno šolo je obiskoval v Šempasu. Leta 1992 je zaključil srednjo zdravstveno šolo, smer zdravstveno varstvo - zdravstveni tehnik. Še istega leta je odslužil vojaščino. Leta 1993 se je prvič zaposlil v mednarodni špediciji Transglob. Od leta 1994 je zaposlen na Carinski upravi RS, kjer opravlja delo carinskega svetovalca-inšpektorja specialista. 

Ves čas se je tudi dodatno izobraževal in tako zaključil študij na podiplomskem študiju »Pravo«. Trenutno je vpisan v 2. letnik doktorskega študija Sociologija. Dodatno se je izobraževal tudi iz tujih jezikov, predvsem italijanščine in angleščine.

Tudi izven službe je aktiven. Tako je že tretji mandat svetnik v Mestnem svetu MO Nova Gorica, kjer deluje v več odborih, in sicer kot predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo, kot član v komisiji za delitev proračunskih sredstev humanitarnim organizacijam in v komisiji za oceno in delitev proračunskih sredstev v preventivnih programih. Poleg tega je tudi član v požarnem skladu in je predstavnik MO Nova Gorica v svetu za invalide. Je predsednik sveta zavoda Ljudska univerza Nova Gorica in član sveta zavoda Center za socialno delo Nova Gorica. Rad igra nogomet, in sicer pri veteranski ekipi Bilj. 


Aktivnosti državnega svetnika
 • Prireditev ob dnevu migranta, Čedad, 6. 1. 2018
 • Seminar za državne svetnike, 10. 1. 2018
 • Tradicionalna proslava ob krajevnem prazniku Gradišča nad Prvačino, 17. 2. 2018
 • Odkritje spomeniškega obeležja, Sabotin, 22. 3. 2018
 • Obisk delegacije Državnega sveta v energetskih družbah v Posavju, 8. 5. 2018
 • Slovesnost in odkritje spomenika osamosvojitvi v Grgarju nad Solkanom, 25. 5. 2018
 • Udeležba na 96. seji sveta Regije v Tolminu, 31. 5. 2018
 • Slavnostna seja občinskega sveta občine Brda v Vili Vipolže, 8. 6. 2018
 • Slovesnost ob dnevu državnosti, Sabotin, 25. 6. 2018
 • Sestanek pri predsedniku Državnega sveta z varuhinjo človekovih pravic, 27. 6. 2018 
 • sprejem predsednika Skupščine Črne gore Ivana Brajovića, Državni svet, 5. 6. 2019
 • Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna, Državni svet, 10. 06. 2019
 • slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vipava s podelitvijo priznanj Občine Vipava za leto 2019, Vipava, 26. 6. 2019
 • sprejem predsednice Narodne skupščine Republike Srbije Maje Gojković, Državni svet, 2. 7. 2019
 • slavnostni govor na proslavi ob 78. obletnici ustavnega zbora OF slovenskega naroda za Kanalsko območje, Srednje, 23. 11. 2019  
 • Tradicionalno srečanje Slovenske skupnosti v Trstu, 24. 1. 2020
 • Spominska slovesnost Ko bo svoboda ... Pedrovo 1945-2020, Branik, 25. 1. 2020
 • Slovesnost ob vročitvi državnih odlikovanj Srebrni red za zasluge, Red za zasluge in Medaljo za zasluge, Ljubljana, 26. 2. 2020
 • Sprejem predstavnikov pobude "Rešimo Goriško" pri predsedniku republike, 16. 6. 2020
 • Udeležba na sprejemu in praznovanje ob dnevu državnosti in 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije, na povabilo generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu Vojka Volk, Trg Evrope, Gorica, 23. 6. 2021
 • Udeležba na proslavi ob dnevu državnosti in 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije, Rožna dolina pri Novi Gorici, 28. 6. 2021
 • Udeležba na slovesnosti ob mednarodnem dnevu miru na Cerju, Cerje, 25. 9. 2021
 • Udeležba na prireditvi GO! Borderless - Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica - Gorica, 21. 10. 2021
 • Slavnostni govornik na proslavi ob dnevu državnosti, Osnovna šola Kanal, 21. 6. 2022
 • Udeležba na sprejemu, ki ga je predsednik Republike Slovenije priredil v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva in intervencij in ostalim predstavnikom služb, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Republike Slovenije, Brdo pri Kranju, 7. 9. 2022

Volilna enota 12

Občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, NOVA GORICA, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Vipava

Stiki z volilno bazo

MESTNA OBČINA NOVA GORICA – svetniška pisarna

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 NOVA GORICA

Svetniška pisarna:  pisarna št. 1, prvo nadstropje, Mestna občina Nova Gorica

Uradne ure svetniške pisarne:  vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.

Kontaktna oseba: Milena Filipčič

Telefon: (05) 33 50 129 ali 051 305 611

E-pošta: Milena.Filipcic@Nova-Gorica.si   

 

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

Miren 129

5291 MIREN

Kontaktna točka: glavna pisarna občine

Telefon:  (05) 330 46 70

E-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si  

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

Telefon: (05) 364 34 10

Telefaks: (05) 364 34 12

E-pošta: obcina.vipava@siol.net

Kontaktna oseba: Helena Kobal, višja svetovalka

Telefon kontaktne osebe: (05) 364 34 20

E-pošta kontaktne osebe: helena.kobal@vipava.si