Skip to main content

Odložilni veti

Datum Seja Vsebina
20.07.2022 31. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), EPA 153-IX   

 • Poslanke in poslanci so na 13. izredni seji, 21. 7. 2022, ponovno sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), EPA 153-IX. Glasovalo je 74 poslank in poslancev, za jih je bilo 50. proti pa 24. Zakon je bil ponovno sprejet.

Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), EPA 2707-VIII   ​​​​​​

 • Poslanke in poslanci so na 13. izredni seji, 21. 7. 2022, ponovno sprejeli Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), EPA 2707-VIII. Glasovalo je 73 poslank in poslancev, za jih je bilo 49. proti pa 24. Zakon je bil ponovno sprejet.
13.04.2022 50. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o cestah (ZCes-2), EPA 2446-VIII 

 

19.01.2022 29. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), EPA 2290–VIII 

 • Poslanke in poslanci so na 29. redni seji Državnega zbora 4. 2. 2022 ponovno glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B). Glasovalo je 86 poslank in poslancev, za jih je glasoval 44, proti 35. Zakon NI bil ponovno sprejet, kar pomeni, da je bil odložilni veto Državnega sveta uspešen.
16.07.2021 26. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B) 

 • Poslanke in poslanci so na 25. redni seji, 22. 9. 2021, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B) zavrnili. Zakon tako NI bil ponovno izglasovan, kar pomeni, da je bil veto Državnega sveta uspešen
12.07.2021 25. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D)

 • Poslanke in poslanci so na 79. izredni seji Državnega zbora  z enim glasom ZA in 78 glasovi PROTI) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D), EPA 1975-VIII, zavrnili. Zakon tako NI bil ponovno izglasovan, kar pomeni, da je bil veto Državnega sveta uspešen.
27.01.2021 27. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva za ponovno odločanje o Zakonu o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C)

 • Poslanke in poslanci so na 27. redni seji, 18. 11. 2021, ponovno sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C). Glasovalo je 87 poslancev, za jih je bilo 55. proti pa 32. Zakon je bil ponovno sprejet.
23.12.2020 19. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) 

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 27. 1. 2021 na 22. redni seji. Zakon NI bil ponovno sprejet, kar pomeni, da je bil odložilni veto Državnega sveta uspešen.
24.12.2019 9. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo_(ZDTon-B) 

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali na 15. redni seji, 29. 1. 2020. Glasovali je 87 poslank in poslancev, za jih je bilo 41, proti 44. Državni zbor zakona NI ponovno izglasoval.
28.11.2019 8. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva za ponovno odločanje o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021)

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 2. 12. 2019 na 30. izredni seji. Za je glasovalo 48 poslancev, proti 39. Zakon je bil ponovno sprejet.

Zahteva za ponovno odločanje o Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 2. 12. 2019 na 30. izredni seji. Za je glasovalo 49 poslancev, proti ni bil nihče. Zakon je bil ponovno sprejet.
05.11.2019 7. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o  ZSVarPre-H

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali na 13. redni seji, 21. 11. 2019. Za zakon je glasovalo 39 poslancev, proti jih je bilo 20. Zakon NI bil ponovno izglasovan, kar pomeni, da je bil odložilni veto uspešen.
28.10.2019 6. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva odložilnega veta za ponovno odločanje o Zakonu o  postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 21. 11. 2019 na 13. redni seji. Za je glasovalo 47 poslancev, proti 41. Zakon je bil ponovno sprejet.

Zahteva odložilnega veta za ponovno odločanje  o Zakonu o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 21. 11. 2019 na 13. redni seji. Za je glasovalo 58 poslancev, proti 0. Zakon je bil ponovno sprejet.
15.07.2019 5. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah na Zakon o nepremičninskem posredovanju

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali na 25. izredni seji, 18. 7. 2019. Za zakon je glasovalo 51 poslancev, proti jih je bilo 21. Zakon je bil ponovno izglasovan. Nato je Državni svet na 21. seji 18. 9. 2019, sprejel  Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19), za začasno zadržanje drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) in za prednostno obravnavo.

Zahteva odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali na 25. izredni seji, 18. 7. 2019. Za zakon je glasovalo 43 poslancev, proti jih je bilo 23. Zakon NI bil ponovno izglasovan, kar pomeni, da je bil odložilni veto uspešen.
23.04.2019 4. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva odložilnega veta na Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali na 8. redni seji, 21. 5. 2019. Za zakon je glasovalo 42 poslancev, proti jih je bilo 32. Zakon NI bil ponovno izglasovan, kar pomeni, da je bil odložilni veto uspešen.
13.03.2019 3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 20. 3. 2019 na 20. izredni seji. Za je glasovalo 57 poslancev, proti 26. Zakon je bil sprejet.
27.03.2018 1. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo 

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 19. 4. 2018 na 61. izredni seji. Za je glasovalo 36 poslancev, kar je 10 premalo, da bi bil  zakon ponovno izglasovan. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo tako NI bil sprejet, kar pomeni, da je bil odložilni veto Državnega sveta uspešen.

Zahteva odložilnega veta na Zakon o nepremičninskem posredovanju

 • Poslanci Državnega zbora so o zakonu ponovno glasovali 27. 11. 2018 na 2. redni seji. Navzočih je bilo 81 poslancev, za jih je glasovalo 42 (moralo pa bi jih 46), proti 10. Zakon NI bil sprejet, kar pomeni, da je bil odložilni veto Državnega sveta uspešen.