Skip to main content
Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Problematika prostorskih kapacitet v šolah za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 

* * *

V skladu s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega sveta bo Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 1. točko dnevnega reda obravnavala kot pristojna komisija, Komisija pa izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino kot zainteresirana komisija.