Skip to main content

30. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
-
Lokacija
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicSedezni_redPredlog za umik*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnikov 29. redne in 15. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje:

a. Vprasanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili

Predlog sklepa

b. Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede področja urejanja prostora in gradnje objektov z namenom oživitve gospodarskih dejavnosti

Predlog sklepa

 

3. Volitve predsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta

 

4. Volitve podpredsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta

 

5. Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta

 

6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

 

7. Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa

 

9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)

 

10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F)   *PREDLOG ZA UMIK