Skip to main content

4. simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

Datum
Lokacija
Center vojaških šol, Maribor

Državni svetnik mag. Peter Požun se bo udeležil 4. simpozija Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor z naslovom "Izzivi in priložnosti v zdravstvu: znanje in povezovanje za razvoj in prihodnost" s podelitvijo priznanj društva: srebrni znak in naziv častna članica društva za leto 2021.