Skip to main content

57. seja Komisije Državnega sveta kulturo, znanost, šolstvo in šport

Datum
-
Lokacija
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

 


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1D), skrajšani postopek, EPA 38-IX

 

2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022), EPA 2696-VIII

 

3. Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdPFIINM), EPA 12-IX

 

4. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, d. o. o., Ljubljana za leto 2021, EPA 51-IX

 

5. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 za leto 2021, EPA 85-IX

 

6. Razno