Skip to main content

73. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Datum
Lokacija
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2021, EPA 0050 – IX

 

2.   Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS,  št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19)

 

3.   Pobude in vprašanja