Skip to main content

Interesna skupina lokalnih interesov

Vodja interesne skupine
Sekretar/sekretarka interesne skupine
Meta Štembal (tel. št.: 01 478 9807)

Interesna skupina lokalnih interesov ima 22 članov iz 22 volilnih enot v Sloveniji, ki zastopajo lokalne skupnosti na lokalni, občinski ravni. Predstavnike lokalnih interesov v vsaki volilni enoti izbere volilno telo, sestavljeno iz članov predstavniškega organa lokalne skupnosti.

 

Seznam članov Interesne skupine lokalnih interesov po volilnih enotah:

Dejan Crnek - 1. volilna enota (Ljubljana)
Franci Rokavec - 2. volilna enota (Kamnik)
Željko Vogrin - 3. volilna enota (Maribor)
Milan Ozimič  (vodja) - 4. volilna enota (Slovenska Bistrica)
mag. Marko Zidanšek - 5. volilna enota (Celje)
Franjo Naraločnik - 6. volilna enota (Velenje)
Rajko Fajt - 7. volilna enota (Ptuj)
Branko Šumenjak - 8. volilna enota (Ljutomer)
mag. Igor Velov - 9. volilna enota (Kranj)
Bogomir Vnučec - 10. volilna enota (Jesenice)
Marjan Maučec - 11. volilna enota (Murska Sobota)
Tomaž Horvat - 12. volilna enota (Nova Gorica)
Bojan Režun - 13. volilna enota (Tolmin)
Bojan Kekec - 14. volilna enota (Novo mesto)
Samer Khalil - 15. volilna enota (Črnomelj)
Davorin Terčon - 16. volilna enota (Sežana)
mag. Miroslav Ribič - 17. volilna enota (Logatec)
Boris Popovič - 18. volilna enota (Koper)
Franc Golob - 19. volilna enota (Slovenj Gradec)
Srečko Ocvirk - 20. volilna enota (Krško)
Matjaž Švagan - 21. volilna enota (Trbovlje)
Dušan Strnad - 22. volilna enota (Grosuplje)