Skip to main content

Dejan Crnek

Dejan Crnek
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (1. volilna enota - Ljubljana). 

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine lokalnih interesov;
 • član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport;
 • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

O državnem svetniku

Dejan Crnek je mandat državnega svetnika prevzel kot podžupan mesta Ljubljana. To funkcijo opravlja od leta 2014, pooblaščen pa je za delovna področja lokalne samouprave, zaščite, reševanja in civilne obrambe, mestnega redarstva, inšpektorata, področje športa ter zdravja in socialnega varstva. Pod okriljem Mestnega Sveta je član Komisije za priznanja ter Odbora za šport. 

Rojen Ljubljančan je po zaključku izobraževanja na Osnovi šoli Vič in Gimnaziji Vič svojo študijsko pot nadaljeval na Fakulteti za šport v Ljubljani, kasneje pa pridobil še dodatna znanja s področja športnega managementa na Fakulteti za podjetništvo - Gea College. Pridobljeno znanje je v svojih zadnjih letih študija implementiral na Osnovni šoli Dravlje ter Srednji lesarski šoli v Ljubljani, kjer se je za petletno obdobje zaposlil kot pedagog telesne vzgoje, kasneje pa stopil na samostojno podjetniško pot.

Skozi obdobje izobraževalnega procesa se je kot športni navdušenec in dober organizator z izjemnim občutkom za delo z mladimi udejstvoval na številnih področjih. Že pri petnajstih letih je postal vodnik pri najstarejšem športnem društvu v Sloveniji, Narodnem domu, pozneje pa je upravljal vodene skupine na poletnih in zimskih terenskih izletih v naravo. Z uspešnim delom ter veliko mero odgovornosti je kmalu postal predsednik Športnega društva Narodni dom, predsednik Sokolske zveze Slovenije, podpredsednik Gimnastične zveze Slovenije ter podpredsednik Športne zveze Ljubljana. Ob tem  je prevzel delo predsednika Nadzornega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije in kasneje člana Izvršnega odbora. 

Zadovoljstvo z delom z ljudmi, medsebojno povezovanje ter sodelovanje so kvalitete, ki so pripomogle k njegovem imenovanju za predsednika sveta staršev in šolskega odbora na OŠ Šmartno pod Šmarno goro ter predsednika sveta staršev in člana šolskega odbora na Gimnaziji Šiška. V želji po nenehnem napredku pri uresničevanje trajnostnega razvoja in izpolnitvi vedno večjih ciljev so mu bili na lokalnih volitvah zaupani kar trije mandati (od 2002 do 2014) za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora. Skupaj s svetniki so se osredotočili zlasti na podhranjeno območje infrastrukture, obnovili razsvetljavo na nekaterih ulicah in cestah, uredili več manjših ulic in pripravili pogoje za pločnike. Pripravili so tudi več ukrepov za umiritev prometa, zagotovili redno avtobusno povezavo med naselji Gameljne, Šmartno, Tacen in Ljubljano ter postavili dodatno avtobusno postajo v Gameljnah. Glede na potrebo po skupnem prostoru v skupnosti so s svetom osnovali prve idejne zasnove Centra Šmarna Gora, ki bo v prihodnje zgrajen na sistem javnega in zasebnega partnerstva in bo vključeval dnevni center, knjižnico, tržnico, pošto, mladinski center ter še veliko več. 

Ko je z letom 2014 prvič nastopil s funkcijo podžupana mesta Ljubljana, je dodobra poznal delovanje mestne uprave, zlasti področje lokalne samouprave, varnosti in športa. Kot mestni svetnik soodloča in aktivno sodeluje pri postavitvi temeljnih strateških ciljev ter s številnimi uspešno izvedenimi projekti soustvarja podobo tako ožjega središča mesta kot tudi obrobja Ljubljane. Njegovo aktivno sodelovanje pri vsakoletnem Evropskem tednu mobilnosti ter projektu Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016,  je doprinos zavestnega izvajanja nove prometne politike, temelječe na spodbujanju alternativnih načinov mobilnosti.  

Od leta 2015 je bil kot član vključen v Politično svetovalni komite (PAC) pobude CIVITAS, septembra 2018 pa je na Forumu CIVITAS sprejel dvoletno predsedstvo omenjenemu komiteju, v katerem ima vodilno vlogo povezovalnega člena med številnimi mesti in Evropsko komisijo na področju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. Prav tako je bil leta 2016 izvoljen v  Državni svet kot predstavnik lokalnih interesov. V petletnem mandatu tako od tedaj deluje v Interesni skupini lokalnih interesov, je član Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter član Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Njegovo izjemno zanimanje ne le za okolje in sočloveka, ampak tudi za športna udejstvovanja s strani mnogih športnih disciplin, delovanj društev, klubov in zvez ter izvrševanjem njihovih športnih programov, je leta 2016 privedlo do prevzema vloge predsednika Športne Unije Slovenije, največje organizacije športa za vse v Sloveniji. Na ta način s svojim programom prispeva k ponovni vzpostavitvi vrednot, ki so bile skozi šport postavljene leta 1863 in bi bile v današnjem svetu ponovno dobrodošle. 

V veselje in ponos mu je, da je del ekipe velike mestne družine, s svojo zavzetostjo in pozitivno naravnanostjo, ki jo na svoji karierni poti vlaga v doseganje zastavljenih ciljev, pa skupnosti prinaša znatno dodano vrednost.


Aktivnosti državnega svetnika
 • Delova osebnost leta, Ljubljana, 4. 1. 2018
 • Seminar za državne svetnike, Državni svet, 10. 1. 2018
 • 25-letnica delovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana,16. 1. 2018
 • Praznovanje kitajskega novega leta, Ljubljana, 1. 2. 2018
 • 53. podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2017, Kranj, 16. 2. 2018
 • Sprejem Maroške delegacije (predsednik svetniške zbornice Kraljevine Maroko z delegacijo), 27. 2. 2018
 • Obisk in srečanje z županom občine Škofljica Ivanom Jordanom, 20. 3. 2018
 • Obisk in srečanje z županom občine Brezovica g. Metodom Ropretom, 3. 4. 2018
 • Srečanje z delegacijo Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu, Slovenska Bistrica, 5. 4. 2018
 • Posvet "Doprinos fundacij k razvoju Slovenije", Državni svet, 19. 4. 2018
 • Odprtje razstave Plakati Narodne galerije - 100 let razstav, Ljubljana, 16. 5. 2018
 • Udeležba na 1. obeležitvi svetovnega dne čebel in srečanje slovenskih čebelarjev na Beznici v občini Žirovnica, 20. 5. 2018
 • Udeležba na tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcu Jarše, 16. 11. 2018
 • govor na odprtju razstave Jan Palach 69, Mestna hiša Ljubljana, 17. 1. 2019
 • 54. podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2018, Kongresni center Brdo pri Kranju, 13. 2. 2019
 • 15. jubilejni koncert ob 75. obletnici Partizanskega pevskega zbora, , Ljubljana, 9. 4. 2019
 • slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana s podelitvijo najvišjih priznanj mesta Ljubljane, naziva častnega meščana ter nagrad in plaket, Ljubljana, 9. 5. 2019
 • odprtje Dnevov medgeneracijskega sožitja, Ljubljana, 14. 5. 2019
 • slavnostna seja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi s podelitvijo občinskih priznanj,  Zagorje ob Savi, 1. 8. 2019
 • uradni obisk podpredsednika CPPC LR Kitajske v RS, 12. 9. 2019
 • pohod za mir, Ljubljana, 20. 9. 2019
 • prednovoletna prireditev ZVD Sintal, 21. 11. 2019, podelitev Plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2019, Ljubljana, Ljubljana, 5. 12. 2019 
 • 23. 2. 2020 v Ljubnem ob Savinji ogled 9. FIS Svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske
 • 9. 1. 2020 – Odprtje razstave ob 40-letnici Cankarjevega doma "Vintage 40"
 • 9. 1. 2020 - 30. podelitev naziva Delova osebnost leta 2019
 • 19. 1. 2020 - Slovesnost ob Dnevu spomina na žrtve holokavst