Skip to main content

Dr. Matjaž Gams

Dr. Matjaž Gams
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik raziskovalne dejavnosti.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;
 • član Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, 
 • član Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

O državnem svetniku

Rojen 23.10.1954 v Ljubljani, z odliko končal Bežigrajsko gimnazijo,  diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, 1989 doktoriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Zaposlen na institutu »Jožef Stefan«, redni profesor na Ljubljanski univerzi in Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ). Skupno predaval (oz. še) na 11 pedagoških inštitucijah, kot je to razvidno s spletne strani http://dis.ijs.si/Mezi/: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana; Ekonomska fakulteta, Ljubljana; Filozofska fakulteta, Ljubljana; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Pedagoška fakulteta, Ljubljana; Fakulteta za management, Koper; Fakulteta za pomorstvo in promet, Ljubljana / Portorož; University of applied sciences, Zweibrücken, Nemčija; Evropsko središče Maribor; Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana; Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto.

Redno zaposlen na Inštitutu Jožef Štefan kot raziskovalec in vodja odseka, pogodbeno sodeloval z več inštitucijami, tako pedagoškimi kot podjetji: Špica, d. o. o., Lotrič, d. o. o., Elgoline, dopolnilno na MPŠ, dodatno pedagoško pogodbeno.

Soustanovil Društvo za umetno inteligenco, Društvo za kognitivne znanosti, ACM Slovenija, Društvo za tehniško-naravoslovne vede in Inženirsko akademijo Slovenije. Član nekaj mednarodnih društev, predstavnik Slovenije v IFIP Technical Committee 12 - Artificial Intelligence. Bil član več nacionalnih svetov, med drugim Nacionalnega sveta za znanost in tehnologije, sedaj državni svetnik za raziskovalno dejavnost.

Med bojem za osamosvojitev Slovenije med drugim organiziral dopis v Sobotni prilogi Dela za vse inštitute, ki se je pojavil hkrati z dopisom Univerze in cerkvenih predstavnikov.  V sindikatu SVIZ dva mandata predsednik konference visokega šolstva in znanosti, kjer si je aktivno prizadeval za izenačitev pedagoških in raziskovalnih poklicev z zdravniškimi, ter s tem doseči primeren status in dohodke v obeh sferah. V času pritiskov na fakultete in inštitute z analizo objav po Šanghajski študiji skupaj z ostalimi pokazal, da so slovenske inštitucije od univerz do inštitutov v svetovnem vrhu, če upoštevamo rezultate na zaposlenega (ali glede na GDP), ne pa absolutno. Podobno ob kritikah visokega znanja z nekaj analizami in objavami z ostalimi sodelavci pokazal, da je visoko znanje (visoko šolstvo, znanost, patenti, delež v izvozu) med najpomembnejšimi relacijami z GDP države. Izredno aktivno si prizadeva za primeren status raziskovanja, znanosti, razvoja in visokega šolstva. Soorganiziral je odzivne akcije v vseh primerih, ko je prišlo do neupravičenih pritiskov na inštitute.

Član programskih odborov 10-20 mednarodnih konferenc letno, med njimi tudi IJCAI in AAAI, dveh najbolj prestižnih konferenc v umetni inteligenci, ter član PO dvanajstih mednarodnih revij, nekaj s faktorjem SCI. Desetletja glavni organizator tradicionalne konference Informacijska družba, ene največjih te vrste v Evropi s 300 prispevki in podelitvami nagrad Michie-Turing (Alan Turing velja za računalniškega Einsteina),  ter kontaktni izvršni urednik revije Informatica.

Osebna spletna stran:

https://dis.ijs.si/Mezi/

https://dis.ijs.si/ds/


Aktivnosti državnega svetnika
 • priprava postopkov glede sprejemanja raziskovalnega zakona
 • organizacija obveščanja elektorjev in društev
 • seminar za državne svetnike, Državni svet, 10. 1. 2018
 • srečanje pri predsedniku Državnega sveta glede ugotovitev delovne skupine za povečanje pomena in vloge DS, Državni svet, 25. 1. 2018
 • posvet o predlogu novega zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti, Državni svet, 14. 2. 2018
 • srečanje pri predsedniku Državnega sveta s predstavniki URI Soča, 7. 3. 2018
 • posvet Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda, Državni svet, 24. 5. 2018
 • Intervju z dr. Matjažem Gamsom: Samooklicanim cenzorjem se moramo upreti, revija Reporter,  10. 6. 2018
 • sestanek pri predsedniku Državnega sveta z varuhinjo človekovih pravic, 27. 6. 2018
 • Razmišljanja državnega svetnika
 • sodelovanje na javni predstavitev mnenj o Predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Državni zbor, 5. 7. 2019
 • Posvet znanstveno o okolju, Državni svet, Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, 10. 9. 2019
 • tradicionalna sveta maša za domovino v ljubljanski stolnici, 24. 6. 2020