Skip to main content

Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa Državnega zbora Republike Slovenije št. 005-02/21-10/ z dne 26. 11. 2021

Državni svet je na svoji 49. seji, 9. 3. 2022, podal zahtevo za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Ta zaradi neustavne pravne praznine, ki zaobjema celoten postopek ustanovitve in preoblikovanja območij občin, de facto onemogoča ustanavljanje novih občin oziroma je njihova ustanovitev prepuščena volji vsakokratnega odločevalca in njegovi arbitrarnosti.