Skip to main content

Državni svet sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu