Skip to main content

Državni svet določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu

Državni svet je na 52. seji, 8. 6. 2022, določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu in ga posredoval Državnemu zboru v obravnavo in sprejem. Predlog je bil pripravljen z namenom, da se odpravi neskladje 50. člena Zakona o Državnem svetu z Ustavo Republike Slovenije, ki ga je Ustavno sodišče ugotovilo že 2018, rok za odpravo protiustavnosti pa je potekel konec 2019.