Skip to main content

Državni svet predlaga spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

<p>Na 50. redni seji, 13. 4. 2022, je Državni svet med drugim obravnaval tudi pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica, ki z zakonodajno iniciativo - Predlogom zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, želi odpraviti anomalijo pri izračunu pokojninske osnove v primeru, ko je zavarovanec invalid, ki je v skladu s preostalo delazmožnostjo delal s krajšim delovnim časom od polnega ter je obenem za preostanek do polnega delovnega časa prejemal delno nadomestilo po 86. členu ZPIZ-2.</p>